Archiv zpráv

Úpravy areálu na podzim 2012

Na podzim roku 2012 bylo provedeno vymýcení náletových dřevin a rekonstrukce celé jižní strany oplocení a zahájena příprava pro uvedení vlastnických a fyzických hranic do souladu, tj. pro odstranění historicky vzniklých rozdílů, což může být nezbytně nutná podmínka pro podání žádosti o územní rozhodnutí v roce 2013, stejně jako vyřešení budoucí dopravy a parkování v blízkosti areálu.


Pietní akt 2012 a slavnostní otevření rekonstruovaného vězeňského baráku

U příležitosti pietního aktu (organizovaného Muzeem romské kultury v Brně) k uctění obětí romského holocaustu konaného 19. srpna 2012 byl veřejnosti zpřístupněn areál bývalého tábora v Hodoníně u Kunštátu, kde začátkem roku 2012 začala výstavba Památníku romského holocaustu. Otevřen byl jediný dochovaný vězeňský objekt, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se akce zúčastní ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová.

Tisková zpráva ke stažení.
Informace též na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/budovani-pamatniku-v-hodonine-u-kunstatu...
Fotografie ze slavnostního otevření


Rekonstrukce vězeňského baráku 2012


Ustavení Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu

Dne 4. 10. 2011 se uskutečnila ustavující schůze Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu, poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy v otázkách souvisejících s přípravou Památníku. Jejím úkolem je:

  • odborná spolupráce v oblasti historie romského holocaustu s cílem, aby se navrhovaný Památník stal symbolem obětí romského holocaustu na celém českém území v historických souvislostech,
  • doporučit optimální projekt na vybudování Památníku, který bude dán do souladu s ekonomickými a organizačními možnostmi MŠMT a v souladu s platnou legislativou a schváleným ideovým záměrem.

Členy Komise jsou představitelé státní správy, samosprávy, zástupci Romů, historiků a odborné veřejnosti.
Komise se schází podle potřeby, zpravidla 2x ročně.

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019