Kontakty

Kontakty na zodpovědné pracovníky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1)


PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
sekretariát NPMK: tel.: 257 533 455, e-mail: pedagog@npmk.cz


Mgr. Seiner Jakub
vedoucí Památníku Hodonín, sídlo Jeruzalémská 12, Praha 1
tel.:  221 966 419, e-mail: seiner@npmk.cz

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019