Tisková zpráva dne 30. 6. 2017

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) bylo pověřeno usnesením vlády č. 158 z roku 2011 vybudováním Památníku Hodonín u Kunštátu. Dne 30. 6. 2016 byly stavební práce na areálu budoucího Památníku Hodonín dokončeny a 19. 7. 2016 byly dostavěné objekty zkolaudovány. Následně započala realizace stálé expozice. Do roku 2016 bylo profinancováno 85 669,083 tis. Kč, z toho bylo 20 000 tis. Kč použito na výkup areálu. Na základě politického rozhodnutí byla v březnu t.r. zahájena  jednání  o převodu státního majetku v souladu s platnými zákony pod správu Ministerstva kultury, a to mezi Úřadem vlády, Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí. O získání Památníku usiluje Muzeum romské kultury v Brně, které požaduje převzít areál od 1. 1. 2018. Proto byly práce na budování Památníku v březnu 2017 pozastaveny a budou znovu obnoveny po dokončení posledních korektur textů expozice, které byly vyžádány od autorů expozice, včetně autorů z Muzea romské kultury. Expozice musí být dokončena Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského do konce roku 2017 z důvodů povinného ukončení čerpání účelových prostředků na Památník.

Památník a jeho expozice budou otevřeny správcem objektu, který si sám určí termín otevření. Z tohoto důvodu nedojde k původně plánovanému otevření Památníku pro veřejnost v srpnu 2017. O zahájení činnosti rozhodne stanovený správce areálu v Hodoníně u Kunštátu.


Kontakt:
Jakub Seiner – seiner@npmk.cz
Markéta Pánková – pankova@npmk.cz

Ke stažení: text tiskové zprávy

Reportáž ČT ze dne 27. 7. 2017: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2193889-pripominku-nacistickeho...

 

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019