Výběr z literatury

Publikace vydané v rámci edice NPMK Památník Hodonín

NEČAS, Ctibor (ed.): Pamětní seznam. II, Hodonín. 1. vyd. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2014. 113 s. ISBN:978-80-86935-24-9 (brož.)

Některé další zajímavé publikace

HORVÁTHOVÁ, Jana (ed.): Mabisteren - nezapomeňme: historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (1942-1943). Vyd. 1. Brno: Muzeum romské kultury, 1997. 68 s. ISBN 80-238-1794-9.

NEČAS, Ctibor: Cikánská otázka v letech 1938-1942.Časopis Matice moravské 91, č. 3-4, 1972, s. 305-315

NEČAS, Ctibor: Cikáni v Hodoníně u Kunštátu v letech 1940-1943.Vlastivědný věstník moravský. 25, (1973), s. 277-283.

NEČAS, Ctibor: Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939-1945. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1981.

NEČAS, Ctibor: Demografická charakteristika moravských Romů z počátku 20. století. In: Historická demografiePraha : Ústav československých a světových dějin ČSAV Roč. 10, (1986), s. 191-212.

NEČAS, Ctibor (ed.): Pamětní seznam - 1: jména a údaje o nebožácích, kteří byli násilně koncentrováni v tzv. cikánském táboře I (Lety, 1942-1943). [Nymburk]: Vega-L, 2012. 79 s. il., portréty ; 21 cm ISBN:978-80-87275-63-4.

PAVELČÍKOVÁ, Nina: Romové v českých zemích v letech 1945-1989. Praha:Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004. 183 s. ISBN:80-86621-07-3

STANĚK, Tomáš: Tábory v českých zemích 1945-1948. Šenov u Ostravy 1996.

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019