Výsledky studentské soutěže o ideový návrh na dostavbu Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, které je pověřeno usnesením vlády ČR vybudováním Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu, oficiálně vyhlásilo dne 4. března 2013 soutěž pro studenty oboru architektura tří vysokých škol v ČR. Ve lhůtě pro odevzdání soutěžních prací bylo doručeno celkem 30 návrhů, z toho 6 návrhů studentů FA VUT v Brně, 3 návrhy studentů z FAU TU v Liberci a 21 návrhů studentů z FA ČVUT v Praze. Hodnocení soutěžních návrhů provedla devítičlenná hodnotící komise složená převážně z nezávislých odborníků z řad architektů a zástupců dalších souvisejících oborů. Hodnotící komise na základě důkladného posouzení každého z hodnocených návrhů doplněného i názorem z osobních prezentací jednotlivých návrhů jejich autory doporučila dne 17. 6. 2013 zadavateli soutěže pořadí soutěžních návrhů na prvních třech místech a udělit ocenění za lvýjimečné nápady v soutěžních návrzích. S rozhodnutím zadavatele respektujícím v plné míře doporučení hodnoticí komise o výsledcích studentské soutěže se máte možnost seznámit v přiloženém dokumentu.

Oficiální předání diplomů a čestných uznání studentům proběhlo v září 2013 v Národním pedagogickém muzeu za účasti zástupců zmíněné hodnoticí komise, Komise pro přípravu Památníku v Hodoníně u Kunštátu a zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pozvání přijali rovněž odborníci, kteří zpracovávají scénář pro budoucí expozici, která bude v Památníku instalována. 

Všem účastníkům děkujeme za jejich usilovnou práci a kvalitní návrhy a autorům nejlepších návrhů a ostatním oceněným blahopřejeme. Zároveň doufáme, že i pro ty účastníky, jejichž návrhy nebyly oceněny, znamenala účast v soutěži přínos pro jejich další rozvoj.

V neposlední řadě velmi děkujeme rovněž všem členům hodnoticí komise a jejich náhradníkům za velmi odpovědný přístup a téměř sisyfovskou práci při zkoumání a hodnocení soutěžních návrhů. Zvláštní poděkování patří Ing. Pavlu Štěpánovi a také Haně Turkové, kteří zodpovídali za zdárný průběh studentské soutěže.

PhDr. Markéta Pánková
ředitelka

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 01 Praha 1
Tel.č.: 257 215 736; 221 966 423
e-mail: pedagog@npmk.cz; turkova@npmk.cz
www.npmk.cz

prezntace taky prezentace

K nahlédnutí:


Galerie studentských návrhů:

 1. místo:  17-Pozdnicek. Richard Pozdníček
 2. místo: 05-Toman, Pohunek. Radek Toman a Jakub Pohůnek
 3. místo 03-Chmel. Zdeněk Chmel

Další ocenění:

(bez pořadí)

 • 27-Komarkova. Tereza Komárková za celý soutěžní návrh
 • 04-Dlabac, Zezula, Just. František Dlabač, Adam Zezula a Michal Just za celý soutěžní návrh
 • 10-Bocan, Andelova. Petr Bočan a Dagmar Andělová za celý soutěžní návrh
 • 12-Loupal. Karel Loupal za návrh loga a využití kronoskopu
 • 20-Kolarik. Jonáš Kolařík za návrh přírodně působících stop původních objektů
 • 30-Dzikos. Andreas Dzikos za návrh propojení expoziční a exteriérové části

Další zúčastnění:

 • 01-Sotnarova. Jana Šotnarová
 • 02-Mrazkova, Dornakova,Obrova, Mullerova. Iva Mrázková, Monika Dorňáková, Zuzana Obrová a Aneta Mülerová
 • 06-Stastna, Turcan, Skoumal. Jitka Šťastná, Jan Skoumal a Andrej Turčan
 • 07-Krouzil, Fajfr. Pavel Fajfr a Tomáš Kroužil
 • 08-Guthova, Keilova. Sandra Guthová a Tereza Keilová
 • 09-Blaha, Kratukova. Jindřich Blaha a Marie Kraťuková
 • 11-Koreny, Kocab. Vilém Kořený a Vilém Kocáb
 • 13-Blazek. Tomáš Blažek
 • 14-Mudrak. Matúš Mudrák
 • 15-Foglar, Havelka. Filip Foglar a Lukáš Havelka
 • 16-Kourim. Aleš Kouřim
 • 18-Choc. Josef Choc
 • 19-Polackova. Markéta Poláčková
 • 21-Prochazkova. Markéta Procházková
 • 22-Rysava. Veronika Ryšavá
 • 23-Lorenc. Jan Lorenc
 • 24-Michalkova. Veronika Michálková
 • 25-Dumkova Tamara. Tamara Dumková
 • 26-Dumkova Marika. Marika Dumková
 • 28-Davidkova. Hana Davídková
 • 29-Ferencova, Koznar. Jan Kožnar a Zuzana Ferencová
Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019