Školní budovy - formulář

Povinně vyplňte aktuální název budovy, obec ve které stojí a alespoň jednu fotografii. Ostatní údaje vyplňte jen, pokud je znáte.

Pokud máte fotografií více, nebo jiné materiály v elektronické podobě, pošlete nám je, prosím, emailem na adresu skolnibudovy@npmk.cz s informací, ke které budově patří.

Budova se na mapě zobrazí až po té, co ji překontroluje a schválí správce.

O budově
Př.: ZŠ Brněnská
Pokud neznáte přesný rok, nahraďte neznámé číslice znakem x. Př.: 198x, nebo 18xx
Pokud máte k budově další informace, napište je zde.
Typ školy
Střední
Identifikační Znak Organizace
Fotografie budovy, interiéru apod.
U velkých souborů bude odesílání formuláře trvat delší dobu.
Kdo bude u fotografií uveden jako autor.
Kontaktní osoba k této budově
Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016