Pro školy

Vyhlášení 2. etapy pokračování pokusného ověřování

Dne 6. prosince 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 2. etapu pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, čj. MSMT-12591/2018-13, ze dne 4. prosince 2018, jejímž cílem je zajištění finančních prostředků na rok 2019 pro řádný průběh pokusného ověřování, vyhlášeného v roce 2018 za účelem ověření vlivu zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních a přírodovědných předmětů na základních školách.

Celé znění vyhlášení 2. etapy lze nalézt na webových stránkách MŠMT zde:

Reflexe pokusného ověřování – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Dne 15. října 2018 se uskutečnila celostátní konference Reflexe pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, kterou pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury.

Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 pokračování projektu Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na školní rok 2018/2019.

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních i přírodovědných předmětů na základních školách.

REFLEXE POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury si Vás dovoluje pozvat na celostátní konferenci

REFLEXE POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ
„VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL“

15. října 2018 v zasedacím sále MŠMT C 081,
v budově C (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1)

 

Program

9:00–10:00 Prezence účastníků, coffee break (káva, čaj, drobné občerstvení)

Prezentace výsledků první etapy pokusného ověřování v Nostickém paláci

Dne 11. dubna 2018 se na půdě Ministerstva kultury uskutečnilo setkání kulturní platformy na aktuální témata související s Evropským rokem kulturního dědictví a s reflexí akcí a aktivit, které jsou do něj zahrnuty. Vzhledem k tomu, že v posledních letech bývá téma „Vzdělávání v oblasti kulturního dědictví“ stále častěji skloňováno, nabízí se čas od času také připravit otevřenou platformu, která pracovníkům kulturních institucí napříč širokou škálou muzejních profesí umožní mezi sebou diskutovat o tom, kudy se ubírá naše muzejnictví a jaká je jeho budoucnost.

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019