Pro školy

Zážitky mohou být i negativní aneb „Pro každého bylo město Židů něčím jiným…“

I po mnoha letech od dob, kdy tu bylo za 2. světové války vybudováno židovské město, patří návštěva Terezína stále k nezapomenutelným zážitkům. Ať si to chceme nebo nechceme připustit, negativní pocity, které zažíváme už při samotném příjezdu do tohoto města, vznikají nejen díky zdejší pohnuté historii, ale také působením zcela výjimečné architektonické kulisy zdejších pevnostních zdí a valů.

čti

Nejčastější otázky a odpovědi

Myšlenka, že je každý nový projekt často velmi obohacující zkušeností pro všechny zúčastněné strany, se už do dnešních dní zabydlela i v české kotlině. Málokdo však umí odpovědět na otázku, jaký projekt je úspěšným? Úspěšnost projektu se ve skutečnosti zpravidla odvíjí jak od kvality jeho výstupů, tak od řádného splnění úkolu ve vymezeném čase s použitím přidělené finanční dotace.

čti

Na pěkný propagační roll-up a zajímavé převyprávění tématu se zpravidla nezapomíná…

(Zpráva o aktuální prezentaci pokusného ověřování)

Na počátku 21. století je nedílnou součástí každé projektové činnosti také publicita, kdy jsou organizátoři projektu povinni informovat veřejnost o tom, že poskytnutá finanční dotace opravdu prospívá účelu plánovaného využití. Také v případě pokusného ověřování tomu není jinak…

Informace první…

čti

Vzhůru na výlet aneb Pokusné ověřování v plném proudu

Kvalita vzdělávacího procesu je v České republice tématem, které je pociťováno za závažné především ve školní praxi, ale také má jeho řešení své opodstatnění v oblasti mimoškolního vzdělávání. K monitorování vzdělávání na základních školách dochází pravidelně, a to nejčastěji formou tradičních hospitací, ať už se jedná o pozorování výuky ze strany ČŠI, ředitelů škol nebo kolegů z řad učitelů v rámci předmětových komisí. Tématu soustavného sledování kvality edukace v českých muzeích dosud nebyla věnována takřka žádná pozornost.

čti

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016