Kontakty

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Hlavní sídlo organizace: Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1

IČO: 61387169

ID datové schránky: hh6yjuw

Ředitelka: PhDr. Markéta Pánková

Kontaktní adresa pro úřední elektronickou korespondenci: epodatelna@npmk.cz

Recepce: 257 533 753

 

Kontaktní adresa pro objednávání hromadných či komentovaných prohlídek: pedagog@npmk.cz nebo tel.: 257 533 455

Provozní doba pro příjem dokumentů: pondělí až pátek 10-16 hod.

Otevírací doba muzea: úterý-neděle 10-17 hod. Vstupné: http://npmk.cz/muzeum/vstupne

Otevírací doba o svátcích

Do historické budovy není bezbariérový přístup.Kontakty

Vedení
Jméno funkce tel. / e-mail
Pánková Markéta, PhDr. ředitelka NPMK 257 533 455
pankova@npmk.cz
Šenkárčinová Martina, Ing. zástupkyně ředitelky NPMK 257 220 325
senkarcinova@npmk.cz

Chrobáková Marie, Mgr.

Cmolová Renáta, Ing.

sekretariát 257 533 455
pedagog@npmk.cz

 

Muzeum (Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1)

Otevírací doba muzea: úterý-neděle 10-17 hod. 

Historická budova muzea bohužel nemá bezbariérový přístup.

Zaměstnanci muzea
Jméno funkce tel. / e-mail
Baronová Elzbieta, Mgr. odborná pracovnice 257 533 455
baronova@npmk.cz
Bartošová Jana, Mgr. odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Písemnosti a tisky 257 533 455
bartosova@npmk.cz
Cigánková Svatava, Ing. vedoucí Historicko-pedagogického odboru, správce histor. podsbírky Fotografie, filmy, videozáznamy ... 257 533 455
cigankova@npmk.cz
Cmolová Renáta, Ing. vedoucí Ekonomického oddělení, účetní, spisová služba 257 533 455
cmolova@npmk.cz
Dani Lubomír vedoucí Oddělení správního a práce s veřejností; technik 724 773 052
257 533 455
dani@npmk.cz
Houserová Eva, Mgr. pracovnice vztahů k veřejnosti, muzejní pedagožka 257 531 645
houserova@npmk.cz
Chrobáková Marie, Mgr. kulturní pořady 257 533 455
chrobakova@npmk.cz
Jiřičko Pavel průvodce 257 533 455
pruvodkyne@npmk.cz
Konrádová Olga průvodkyně 257 533 455
pruvodkyne@npmk.cz
Krausová Lucie, Mgr. odborný pracovník, spolupráce s médii 257 533 455
krausova@npmk.cz
Lajsková Lenka, PhDr. vedoucí Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi, Archiv P. Pittra a O. Fierzové 257 533 455
lajskova@npmk.cz
Matyášová Alena odborná pracovnice, správce Histor. podsbírky 257 533 455
matyasova@npmk.cz
Najšlová Naděžda průvodkyně 257 533 455
pruvodkyne@npmk.cz
Pavlíková Marie účetní 257 216 534
pavlikova@npmk.cz
Renner Jana, PhDr. pracovník vztahů k veřejnosti, PR 257 533 455
renner@npmk.cz
Slivka Jan, MgA. restaurátor 221 966 446
slivka@npmk.cz
Šenkárčinová Martina, Ing. zástupkyně ředitelky, personalistka, mzdová účetní 257 220 325
senkarcinova@npmk.cz
Šimek Jan, PhDr., Ph. D. odborný pracovník, správce histor. podsbírky Školní pomůcky a inventář, Mapy 257 533 455
jan.simek@npmk.cz
Šlamborová Eva účetní 257 533 455
slamborova@npmk.cz
Šolar Petr fotograf, digitalizace 257 533 455
petr@fotosolar.cz
Šustová Magdaléna, Mgr. vedoucí Oddělení dějin školství, odborná pracovnice, správce histor. podsbírky Knihy 257 531 645
sustova@npmk.cz
Tatýrková Michaela, Ing. vedoucí Odboru ekonomickeho a správního 257 533 771
tatyrkova@npmk.cz
Tomešková Kateřina Ph.D., Mgr koordinátorka vzdělávacích programů 257 533 455
tomeskova@npmk.cz
Turková Hana finanční referentka, pokladní 257 533 455
turkova@npmk.cz
Vurbsová Radana, BcA.,  restaurátorka/konzervátorka 221 966 446
vurbsova@npmk.cz

 

Pedagogická knihovna (Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1)

Otevírací doba knihovny: pondělí - pátek 9-18 hodin.

Bezbariérový přístup

 

Knihovna má bezbariérový přístup.

Důležitá telefonní čísla a e-mailové adresy
Půjčovna 221 966 411 pujcovna@npmk.cz
Všeobecná studovna 221 966 415 studovna@npmk.cz
Studovna speciálních fondů 221 966 414 studovna@npmk.cz
Meziknihovní výpůjční služby 221 966 414 mvs@npmk.cz
Kontaktní e-mailová adresa knihovny   pedknihovna@npmk.cz
Zaměstnanci Jeruzalémská
Jméno funkce tel. / e-mail
Bartoš Jan, Bc. správce sítě, webmaster 221 966 403
bartos@npmk.cz
Brada Miloslav, Ing. správce sítě 221 966 403
brada@npmk.cz
Campr Tomáš, Ing. odborný pracovník IT oddělení 221 966 403
campr@npmk.cz
Cmol Antonín, Ing. vedoucí Oddělení informačních technologií 221 966 401
cmol@npmk.cz
Faltusová Magdaléna, Mgr. Archiv P. Pittra a O. Fierzové 221 966 418
faltusova@npmk.cz
Hlasivcová Markéta, RNDr. vedoucí Oddělení služeb čtenářům; organizace služeb čtenářům 221 966 413
hlasivcova@npmk.cz
Hošková Marie, Mgr. organizace doplňování a zpracování fondu, jmenné zpracování fondu 221 966 429
hoskova@npmk.cz
Hrazdírová Eva, Mgr. retrokonverze, spolupráce se Souborným katalogem NK ČR 221 966 434
hrazdirova@npmk.cz
Hudousková Jana, Mgr. analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, Centrum pro školní knihovny 221 966 416
hudouskova@npmk.cz
Indráková Radmila, Mgr. analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, Centrum pro školní knihovny 221 966 438
indrakova@npmk.cz
Janáková Anna správa skladu 221 966 443
janakova@npmk.cz
Korousová Vladimíra informační služba ve studovně, zpracování odborných periodik 221 966 415
korousova@npmk.cz
Kratochvílová Anna věcné zpracování fondu, rešerše 221 966 424
kratochvilova@npmk.cz
Kubátová Jana, Dis. analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace, katalogizace fondu Sukovy knihovny 221 966 417
kubatova@npmk.cz
Matějček Petr, Mgr. Archiv P. Pittra a O. Fierzové 221 966 418
matejcek@npmk.cz
Petišková Dagmar, Mgr., Ph.D. analytické zpracování odborných periodik, rešerše a informace 221 966 433
petiskova@npmk.cz
Petriková Miluše správa skladů 221 966 443
petrikova@npmk.cz
Petrovičová Marcela, PhDr. vedoucí Oddělení bibliografie; Český pedagogický tezaurus, rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik 221 966 436
petrovicova@npmk.cz
Petružálková Marie výpůjční a informační služby 221 966 411
petruzalkova@npmk.cz
Rašek Jiří technik
221 966 412
Růžičková Ludmila, Ing. informační služba ve studovně, analytické zpracování odborných periodik 221 966 414
ruzickova@npmk.cz
Seiner Jakub, Mgr. odborný pracovník Oddělení výzkumu a vzdělávání o P. Pittrovi 221 966 419
seiner@npmk.cz
Staňková-Štefanová Šárka informační služba ve studovně, zpracování odborných periodik 221 966 415
stankova@npmk.cz
Stefanová Blanka akvizice knihovního fondu 221 966 427
stefanova@npmk.cz
Škodová Alena, Mgr. rešerše a informace, analytické zpracování odborných periodik 221 966 437
skodova@npmk.cz
Šuranová Šárka, Mgr. informační služba ve studovně, MVS 221 966 414
suranova@npmk.cz
Uhrová Jana evidence a vstupní zpracování fondu, retrospektivní zpracování fondu 221 966 422
uhrova@npmk.cz
Vavrušková Nataša výpůjční, informační a reprografické služby 221 966 435 a 411
vavruskova@npmk.cz
Veškrnová Pavla, Mgr. jmenné a věcné zpracování fondu, Sukova studijní knihovna – Dětský knihomol, Zlatá stuha 221 966 428
veskrnova@npmk.cz
Wittberger Jan, PhDr. věcné zpracování fondu, rešerše 221 966 425
wittberger@npmk.cz
Zlobivý Pošťák, Ing. Virtuální zaměstnanec, detekující zlobivé mejly 221 966 403
postak@npmk.cz

 

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019