Novinky - PSYCHOLOGIE - duben 2012

1. Cesty z úzkosti a deprese : o štěstí lásky k sobě samému / Heinz-Peter Röhr ; [z německého originálu přeložil Petr Babka] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 166 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0073-4 (brož.)

Sign.: II 109410V1

úzkost ; deprese ; rozvoj osobnosti ; psychoterapie ; kazuistika ; výklad pohádek

Autor si klade otázku, co nám brání vést spojený život. Na pozadí grimmovské pohádky Ďábel se třemi zlatými vlasy se zamýšlí nad podstatnými prvky pravé životní spokojenosti. S pomocí srozumitelných kazuistik a praktických cvičení nám ukazuje cestu ke klíči k životní spokojenosti, k lásce k sobě samým.


2. Nesamozřejmé perspektivy : genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství / Kateřina Machovcová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 186 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5605-3 (brož.)

Sign.: II 109500V1

gender ; feminismus ; poradenství ; psychoterapie ; psychologie

Publikace se zabývá studiem genderu v psychoterapii a psychologickém poradenství, a to zejména za využití sociálně konstrukcionistického přístupu. Cílem je v kontextu rozvoje genderových studií přispět k diskusi o tom, jakým způsobem je možné tuto problematiku v psychologii zkoumat a prakticky využívat. Představuje východiska feministického přístupu k psychologii, a dále popisuje vztah feministek k poradenství a terapii.


3. Pravidla mozku : nejnovější vědecké poznatky pro úspěch v práci, doma i ve škole / John Medina ; [překlad Romana Topiarzová, Jiří Fadrný] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2012 -- 286 s. -- čeština.

ISBN 978-80-265-0015-5 (brož.)

Sign.: II 109480V1

mozek ; paměť ; pozornost ; inteligence ; rozvoj osobnosti ; neurověda

Molekulární biolog popularizuje své dlouholeté zkušenosti z výzkumu mozku. Uvádí dvanáct pravidel fungování mozku, které vyplynuly z vědeckého výzkumu a radí, jak je uplatnit v praxi. Jeho příběhy zpřístupňují veřejnosti poznatky neurovědy.


4. Psychologie reklamy / Jitka Vysekalová a kolektiv -- 4., rozš. a aktualiz. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 324 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4005-8 (váz.)

Sign.: II 109468V1

reklama ; marketing ; komunikace ; psychologie ; propagace ; sociální síť

Nové vydání úspěšné publikace přináší aktuální informace o reklamě a jejím působení a efektivnosti. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy. Čtvrté vydání se nově věnuje například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se sociálních sítí, dále neuromarketingu, významu emocí a sociokulturním faktorům tvorby reklamy.


5. Řekněte si maňána : i výkonní lidé potřebují pauzu / Gunter Frank, Maja Storch ; [překlad Dagmar Sklenářová] -- 1. vyd.

V Brně : CPress, 2012 -- 157 s. -- čeština.

ISBN 978-80-264-0027-1 (brož.)

Sign.: II 109486V1

mentální hygiena ; relaxace ; stres ; rozvoj osobnosti ; pracovní přetížení

Autoři na základě nových poznatků z oblasti neuropsychologie a medicíny, s pomocí osobních příběhů zaneprázdněných lidí nás seznámí s postupy, jak ovládat umění, zde nazvané maňána, aniž bychom zanedbávali své povinnosti. Přináší pocity úspěchu, spokojenosti a příjemné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.


6. Úvod do psychologie osobnosti / Panajotis Cakirpaloglu -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 287 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4033-1 (brož.)

Sign.: II 109465V1

psychologie osobnosti ; psychoanalýza ; osobnost ; motivace ; emoce ; poznávací proces ; porucha osobnosti

Kniha informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny a o psychických vlastnostech, z nichž se osobnost skládá, o jejím vývoji, funkcích či povaze problémového Já. Výklad osobnosti se opírá o psychoanalytickou, rysovou, humanistickou a sociálně-kognitivní teorii na základě nejnovějších výzkumů a poznatků ze světové literatury. Významnou pomůckou je stručný slovníček pojmů na konci každé kapitoly.


7. Výkonová motivace a interpersonální potřeby / Ivan Pavlas -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2011 -- 132 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-021-6 (brož.)

Sign.: II 109449V1

motivace výkonu ; chování ; adolescence ; rozvoj osobnosti ; sebevýchova ; sociální potřeba ; psychologický výzkum

Text obsahuje čtyři části, první tři jsou kompilační, podávají charakteristiku teorií motivace, lidských potřeb a současné pohledy na motivaci k výkonu. Čtvrtá podává výzkumné výsledky dílčího výzkumu vysokoškolských studentů vybraných tří fakult Ostravské univerzity. Smyslem publikace je podat výstižný obraz a charakteristiku motivace lidského chování ve vztahu k výkonu, se zaměřením na strukturu a dynamiku osobnosti vysokoškolského studenta.


8. Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením : příběhy a cvičení pro děti ve věku 4–8 let / Julia Sorensen ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Le Roch] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 86 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0095-6 (brož.)

Sign.: V 22906V1

dítě ; výchova dítěte ; psychická zátěž ; cvičení ; interpersonální vztahy ; pedopsychologie ; trauma ; odloučení ; sociální interakce ; věk 4-8

Děti mohou prožívat pocit ztráty v důsledku stěhování, změny školy, rozvodu nebo úmrtí v rodině. Neumějí často o svém žalu mluvit, a to může mít dalekosáhlé důsledky pro jejich citový vývoj. Publikace je zdrojem četných cvičení, která využívají hru a výtvarnou činnost. Tato cvičení mají za úkol podporovat sociální a emoční učení.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019