Novinky - PSYCHOLOGIE - červen 2012

1. Astropsychologie a rodina / Ida Myslikovjanová

Olomouc : ANAG, c2009 -- 241 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7263-557-3 (váz.)

Sign.: II 109599V1

psychologie ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; rodinné konstelace ; astrologie ; dysfunkční rodina

Kniha je zaměřena na problematiku, která ve větší či menší míře poznamenává každého z nás. Většina problémů, které v dospělosti máme, a většina těžkostí, se kterými se musíme v životě potýkat, pramení z původní rodiny. A to nezávisle na tom, zda nás některý z rodičů miloval natolik, že nám nedovolil přetrhnout pupeční šňůru, nebo zda svou rodičovskou roli nezvládl či zda jsme s ním měli těžké konflikty. Na základě toho, jaké vztahy máme k původní rodině, se odvíjejí nejen naše partnerské vztahy, ale i veškeré sociální vazby, které v průběhu života navazujeme.


2. Bůh a člověk hledající smysl / Viktor E. Frankl, Pinchas Lapide ; [přeložila Zuzana Burdová] -- 1. vyd.

Brno : Cesta, 2011 -- 109 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7295-137-6 (brož.)

Sign.: II 109615V1

psychoterapie ; náboženství ; judaismus ; víra ; existencialismus ; interview ; Frankl, Viktor E., ; Lapide, Pinchas, ; logoterapie ; smysl života

Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Zvláštností tohoto svazku je především snaha obou autorů zcela se otevřít perspektivě té druhé disciplíny a její vědění využít ve službách hledání pravdy. Podstatnou roli zde hrají základní, existenciální otázky - utrpení a vina, ale i láska a smysl života.


3. Průvodce pozitivní psychologií : nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace / Alena Slezáčková -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 304 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3507-8 (brož.)

Sign.: II 109721V1

pozitivní psychologie ; terapie ; poradenství ; rozvoj osobnosti

Kniha komplexně seznamuje čtenáře s dosavadním vývojem dnes velmi aktuálního psychologického směru – pozitivní psychologie. Čtivou formou ho provádí jejími základními tématy, přináší zajímavé výsledky výzkumů a předkládá bohaté aplikační možnosti v oblasti terapie, poradenství, vzdělávání, koučinku, zdravotnictví, managementu i osobního rozvoje. K jednotlivým kapitolám nabízí praktická cvičení a intervence jako inspiraci pro využití v praxi.


4. Přehled psychodynamiky : funkce psychických poruch / Stavros Mentzos ; [z německého originálu ... přeložila Lucie Simonová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 287 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0018-5 (brož.)

Sign.: II 109668V1

mentální handicap ; neuróza ; psychoanalýza ; psychologie osobnosti ; psychiatrie ; psychodynamika ; porucha osobnosti

Autor se dlouhodobě zabývá psychodynamickými procesy, které jsou v základech symptomů psychických poruch. Z tohoto pohledu hrají ústřední roli intrapsychické konflikty a způsob jejich zpracování. Symptomy je pak nutné chápat nejen jako výraz deficitu, nýbrž i jako dynamický výtvor s vlastní funkcí.
Kniha obsahuje psychodynamický výklad jednotlivých poruch.


5. Umění ptát se v koučování, poradenství a systematické terapii / Carmen Kindl-Beilfuss ; [z německého originálu ... Lenka Hradilová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 211 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0089-5 (brož.)

Sign.: II 109670V1

koučování ; poradenství ; psychoterapie ; interview ; komunikační schopnost ; interpersonální vztahy ; systemická terapie ; sociální interakce

Autorka se ve své knize snaží přijít na to, jak dobrou otázku formulovat a jak ji využít pro vedení dobrého rozhovoru v různých fázích. Zabývá se technikami dotazování v individuální, párové i rodinné terapii, se zvláštním zaměřením na tzv. biografické interview. Ve své knize nabízí přímo stovky otázek vhodných pro různá témata a kontexty v koučování, poradenství či systemické terapii a náměty na to, jak tyto otázky dále využít při různých aktivitách s terapeutickým potenciálem.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019