Novinky - PSYCHOLOGIE - prosinec 2012

1. Člověk, jeho mozek a svět / Miroslav Orel, Věra Facová a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2009 -- 256 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2617-5 (brož.)

Sign.: II 110309V1

mozek; biologie člověka; medicína; psychologie

Kniha přináší některé poznatky o lidském mozku. Autoři se komplexně podívali na lidský mozek i jeho funkce a podávají shrnutí poznatků o jeho stavbě, funkci, vývoji, poruchách a možnostech ovlivnění. Vychází z ověřených poznatků a nejnovějších výzkumů v oblasti stavby a funkce mozku. Nabízí propojení pohledu psychologie, biologie a medicíny, teorie a praxe, kliniky a výzkumu.


2. Hledání smyslu v zážitcích blízkosti smrti / Mahendra Perera, Karuppiah Jagadheesan, Anthony Peake (eds.); přeložil Václav Petr -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2012 -- 262 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-597-8 (váz.)

Sign.: II 110299V1

úmrtí; mozek; vědomí; psychologie; náboženství; klinická praxe; mimosmyslové vnímání

Zážitek blízkosti smrti (near-death experience, NDE) je autentická zkušenost, kterou nelze redukovat na důsledek představivosti, strachu ze smrti, halucinace, psychózy, vlivu léčiv nebo nedostatku kyslíku. Současný světonázor na vztah mezi mozkem a vědomím, zastávaný většinou západních lékařů, filosofů a psychologů, je příliš omezený, než aby mohl přispět k opravdovému pochopení tohoto fenoménu. Dnes máme dobrý důvod předpokládat, že vědomí nemusíme vždycky ztotožňovat s fungováním mozku: zostřené vědomí je někdy možné prožívat nezávisle, mimo tělo. Tento jedinečný sborník, zahrnující i zajímavé postřehy ze zemí mimo Evropu a USA, se zrodil v důsledku snahy šířit obeznámenost s fenoménem zážitku blízkosti smrti mezi odborníky, u nichž lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že přicházejí do styku s klienty či pacienty, kteří mají zkušenost s NDE.


3. Váš mozek se dokáže změnit / Norman Doidge; [překlad Eva Kadlecová] -- 2. vyd.

Brno : CPress, 2012 -- 367 s. -- čeština.

ISBN 978-80-264-0111-7 (brož.)

Sign.: II 110323V1

mozek; psychoanalýza; psychoterapie; neuropsychiatrie; neurověda

Publikace přibližuje mnoho pozoruhodných objevů včetně těch, jež přinášejí neotřelé spojení neurověd s psychoanalytickými představami.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019