Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - březen 2013

1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann; [z německého originálu ... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd.

Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2012 -- 263 s. -- čeština.

ISBN 978-80-86142-45-6 (brož.)

Sign.: II 110499V1

dějiny; politika; společnost; mezinárodní vztahy; Češi; Němci; soužití

Anotace:

Předkládaná publikace prochází českými dějinami od mýtických počátků téměř do konce 20. století. Autorovým cílem nebylo podat základní slovníkové znalosti, nýbrž živý pohled na poměry v bezprostředně sousedních státech, ale i v Itálii, Španělsku, Velké Británii a Rusku. Připomenul, že Čechy a Morava byly po devět století prostorem, který sdíleli Češi i Němci.


2. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu / Pavel Tigrid

Praha : XYZ, 2013 -- 306 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7388-756-8 (váz.)

Sign.: II 110527V1

dějiny dvacátého století; politika; společnost; komunismus; Česko

Anotace:

Po třináct večerů se setkává mladá žena Lucie, která přicestovala k Jaderskému moři na dovolenou z totalitního Československa, s vypravěčem knihy, mužem, který žije v emigraci v Paříži. Kniha je záznamem fiktivního rozhovoru o politických a sociálních poměrech v komunistickém Československu, ale dotýká se i dějinných momentů předcházejících. Lucie se konečně dozvídá více o politických procesech, stalinských čistkách, o pražském jaru 1968, ale i o okolnostech Mnichovské dohody z roku 1938 a dalších událostech, které zůstaly kvůli cenzuře skryty. Na otázku, zda se vrátit zpátky do nesvobodného Československa, si však již musí odpovědět sama.


3. Komunální politika ve Velké Praze : obecní volby, politické strany a zvolené orgány v letech 1923-1938 / Michal Švec -- Vyd. 1.

V Praze : Karolinum, 2012 -- 128 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-2201-9 (brož.)

Sign.: II 110586V1

politika; politická strana; volby; Praha (Česko); komunální politika; 1923-1938

Anotace:

Monografie zkoumá vybrané aspekty fungování komunálního politického systému v Praze v meziválečném období. Po institucionálním vymezení organizace Velké Prahy a volebního systému pro obecní volby jsou představeni hlavní političtí aktéři. Pražské komunální volby v letech 1923-1938 autor podrobuje jak analýze celkové, tak na úrovni obvodů; poté soustřeďuje pozornost k volebním kampaním, tvorbě volebních koalic i volební geografii.


4. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny / Miroslav Frýdek a kolektiv -- Vyd. 1.

Ostrava : Key Publishing, 2012 -- 121 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7418-157-3 (KEY Publishing

Sign.: II 110504V1

dějiny starověku; rodina; kultura; společnost; náboženství; politika; antika; rodinné právo

Anotace:

Publikace je dílem kolektivu autorů, vyučujících na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Výsledkem této autorské spolupráce právních romanistů, historiků starověku a klasických filologů je monografie, která z různých pohledů popisuje starověkou římskou rodinu na základě právních a narativních pramenů.


5. První světová válka a česká otázka / Robert Kvaček -- 2. přeprac. a rozš. vyd.

Praha : Triton, 2013 -- 178 s., [16] s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-635-7 (váz.)

Sign.: II 110578V1

dějiny dvacátého století; politika; stát; Česko; první světová válka

Anotace:

Tato publikace není přehledem, systematickým podrobným výkladem, v pestrých kapitolách chce ale postihnout hlavní události, které nesly vývoj.

Nachází také ilustrativní podrobnosti, v nichž se obráží podstatné. Zvláštní pozornost patří české tématice, „české otázce“, kterou světová válka otevřela různým řešením. Zaznamenává, proč a jak se prosazovala zcela nová československá státní idea.


6. Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii / [koncipovali Zdeněk Bezecný, Martin Gaži, Martin C. Putna; uspořádal a edičně připravil Martin Gaži; autoři textů Marie Badalová ... et al.] -- 2. vyd

České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2013 -- 735 s. -- čeština.

ISBN 978-80-85033-41-0 (NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích

Sign.: II 110561V1

dějiny; kultura; společnost; Schwarzenbergové (rod); šlechtické rody

Anotace:

Pětačtyřicet studií se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví, historie významných osobností rodu a jejich veřejných aktivit od 17. do druhé poloviny 20. století.


7. Tváře našich parlamentů : 150 let parlamentarismu v čekých zemích 1861-2011 / Josef Tomeš a kolektiv; [úvodní slovo Miroslava Němcová; vstupní stať Petr Valenta; přebal, vazba a typografie Vladimír Vimr] -- Vyd. 1.

Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2012 -- 646 s. -- čeština.

Sign.: II 110564V1

dějiny; politika; parlament; biografie; Česko; Československo; 1861-2011

Anotace:

Kolektivní dílo historiků z České republiky, Slovenska a Rakouska spojuje odborný fundament s popularizačním přístupem. V úvodní studii zachycuje vývoj parlamentarismu v českých zemích v posledních sto padesáti letech. Poté formou životopisných medailonů představuje všechny předsedy jednotlivých českých a československých zákonodárných sborů. Texty jsou doplněny portréty uvedených osobností i dalšími obrazovými přílohami.


8. Zdeněk Nejedlý : politik a vědec v osamění / Jiří Křesťan -- Vyd. 1.

v Praze : Národní archiv, 2012 -- 569 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7432-253-2 (Paseka

Sign.: II 110599V1

biografie; dějiny; politika; komunismus; Nejedlý, Zdeněk

Anotace:

Poutavě psaná životopisná monografie o Zdeňku Nejedlém (1878–1962) těží z autorova více než dvacetiletého výzkumu a je první velkou a komplexní analýzou této kontroverzní postavy moderní české historie. Zabývá se Nejedlého vědeckým i politickým působením, příčinami jeho příklonu ke stalinismu, jeho poměrem k politickým idolům (Masaryk, Stalin, Gottwald), ke spolupracovníkům i konkurentům (Beneš, Kopecký), k velkým uměleckým zjevům jeho doby (Dvořák, Janáček, Jirásek, Šalda), ale i jeho soukromým životem, vztahem k ženám a k rodině. Kniha je významným příspěvkem k dějinám komunismu a radikálního socialismu v českých zemích a získá pozornost i u zájemců o kulturní dějiny.


9. Život po arabsku / Emíre Khidayer; [ze slovenštiny přeložil Emil Charous] -- Vyd. 1.

Praha : Mladá fronta, 2012 -- 274 s. -- čeština.

ISBN 978-80-204-2786-1 (váz.)

Sign.: II 110566V1

kultura; společnost; náboženství; vzdělávání; rodina; turistika; zvyk; arabské země; každodenní život

Anotace:

Po úspěšné knize s názvem Arabský svět – jiná planeta přichází autorka s další knihou. Ta konkrétně rozebírá jednotlivé elementy běžného života, od narození dítěte, po svatbu a další obřady, přes oblékání, stravování, hygienu, služby, cestování i zábavu.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019