Novinky - PEDAGOGIKA - duben 2013

1. Děti, které se rodí v srdci : příběh adoptivní a pěstounské maminky / Miloslava Striová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 172 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0359-9 (brož.)

Sign.: II 110692V1

pěstounská péče; adopce; výchova dítěte; péče o dítě; vztah rodiče-dítě; interpersonální vztahy; biografie; autobiografie

Anotace:

Knížka vypráví o dětech, které se narodily v srdci svých náhradních rodičů, které si do života přinesly různé problémy a genetickou zátěž. Život s nimi nebyl a není procházkou růžovým sadem a knížka popisuje „jiné“ rodičovství s otevřeností a zároveň v sobě nese naději pro všechny, kdo by rádi dítě osvojili nebo přijali do pěstounské péče a bojí se, zda to zvládnou.


2. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru / Radomír Choděra -- Vyd. 2.

Praha : Academia, 2013 -- 209 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2274-5 (brož.)

Sign.: II 110701V1

didaktika; cizí jazyk; lingvistika; výuka; kurikulum

Anotace:

Příručka je pojata jako úvod do studia základních problémů výuky cizích jazyků. Jde především o metadidaktiku cizích jazyků, čili o pojmový systém didaktiky cizích jazyků, o filozofii, logiku a metodologii vědy.


3. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření / Jiří Němec a kol. -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2010 -- 134 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5148-5 (brož.)

Sign.: II 110679V1

Romové; výchova; vzdělávání; rodina; integrace žáka; sociální pedagogika; pedagogický výzkum; Česko

Anotace:

Cílem monografie je představit výzkum související se vzděláváním romských žáků. Monografie je rozdělená do několika kapitol. Kapitola Sociální a kulturní determinanty edukace romských žáků představuje celé téma. Prezentuje shrnutí výzkumu, který se zabýval faktory, které ovlivnují proces výuky romských žáků. Kapitola Edukace romských žáků, která se dívá na problematiku z pohledu asistenta, je rozdělena do dvou podkapitol. Předposlední kapitola navrhuje strategii vzdělávaní romských žáků. Poslední kapitola je v skutečnosti esej, která předkládá zjištěné závěry.


4. Mateřská škola komunikuje s rodiči : výměna informací, řešení problémů / Ladislava Lažová -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 130 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0378-0 (brož.)

Sign.: II 110696V1

mateřská škola; předškolní výchova; komunikace; interpersonální vztahy; rodina; vztah rodiče-škola

Anotace:

Dobrá spolupráce školy s rodiči „stojí a padá“ s komunikací. Pokud se obě strany nedokážou domluvit, spolupráce vázne a dopad této situace může pocítit i dítě. Stejně tak dítě ovlivní i situace, kdy si obě strany neříkají pravdu, vzájemně proti sobě útočí nebo k sobě nemají důvěru. Zkušená dětská psycholožka především předškolním pedagogům radí, jak navázat dobré vztahy s rodinami dětí a jak zvládnout případné komunikační zádrhele.


5. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice / Lenka Doležalová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 199 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5993-1 (brož.)

Sign.: II 110678V1

vysokoškolské studium; sluchově postižený; speciální vzdělávací potřeby; speciální pedagogika; integrace žáka; případová studie; pedagogický výzkum; Česko

Anotace:

Publikace se zabývá problematikou sluchového postižení, především oblastí komunikačních možností jedinců se sluchovým postižením, kteří se v důsledku komunikační bariéry, vzniklé z nedostatku nebo nepřítomnosti akustické zpětné vazby, setkávají s překážkami v komunikaci ve všech oblastech života. Jednou z hlavních oblastí, které je publikace věnována, je terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením, jeho specifika, komunikační techniky užívané mezi vyučujícími na vysoké škole a studenty se sluchovým postižením.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019