Novinky - PSYCHOLOGIE - květen 2013

1. Aplikovaná forenzní psychologie / Ingrid Matoušková -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 296 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4580-0 (brož.)

Sign.: II 110825V1

aplikovaná psychologie; delikvence mládeže; násilí; toxikomanie; kriminalita; šikanování; forenzní psychologie; počítačová kriminalita

Anotace:

Tato kniha se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména trestněprávní, kriminalistickou a kriminologickou problematikou. Kniha je strukturována podle základních témat řazených abecedně, přičemž jednotlivé kategorie zahrnují nejen meritorně psychologické poznatky, ale i témata z uvedených hraničních oblastí.


2. Emoční inteligence / Travis Bradberry, Jean Greaves; [překlad Cuba Dysrytmic] -- 1. vyd.

Brno : BizBooks, 2013 -- 228 s. -- čeština

ISBN 978-80-265-0039-1 (brož.)

Sign.: II 110752V1

emoce; rozvoj osobnosti; emoční inteligence

Anotace:

Devadesát procent nejúspěšnějších lidí má vysokou emoční inteligenci. Koeficient emoční inteligence je dvakrát důležitější než IQ, chcete-li se dostat tam, kam si přejete. Vůbec poprvé uveřejňují autoři v knize svůj program, který pomáhá lidem identifikovat jejich schopnosti emoční inteligence, zlepšovat je a pomocí ověřených strategií si ulehčit cestu za dosažením nejdůležitějších cílů.


3. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii / Kamil Kalina -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 527 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4361-5 (váz.)

Sign.: III 37344V1

psychoterapie; psychoanalýza; adiktologie; individuální psychologie; analytická psychologie; existenciální analýza; gestalt terapie; behaviorální terapie; integrativní psychoterapie

Anotace:

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Publikace učí rozumět psychoterapii a jednotlivým přístupům a uplatňovat je ve specifických aplikacích v adiktologii.


4. Sebepoznání, sebeřízení a stres : praktický atlas sebezvládání / Jiří Plamínek -- 3., dopl. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 192 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4751-4 (brož.)

Sign.: II 110824V1

sebepojetí; stres; personální řízení; rozvoj osobnosti; sebepoznání; sebeřízení; smysl života

Anotace:

Knížka zpracovává téma sebezvládání zcela novým způsobem, po svém doplňuje mezery v teorii, ukazuje nové souvislosti a opírá se o nejefektivnější nástroj sebeřízení - zdravý rozum. Jednoduše, ale nezkresleně vykládá témata, jež jsou klíčová pro každého, kdo se rozhodne nenáhodně a cíleně pohybovat životem. Na většině dvoustran najdete vpravo obrazovou tabuli a vlevo stručný text, který s tabulí souvisí. Díky autorově dlouhodobé praxi obsahuje kniha i řadu názorných příkladů.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019