Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - září 2013

1. Efektivní rozhodování : analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení / Monika Grasseová, editorka; [spoluautoři Bohumil Brechta ... et al.] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- vii, 392 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0179-1 (váz.)

Sign.: II 111061V1

rozhodování; analýza; řízení; projektové řízení; implementace

Anotace:

Vedoucí pracovníci hledají odpovědi především na otázky: Jakými problémy se zabývat a jak je definovat? Jaké jsou možnosti a jaké je optimální řešení problémů? Jak zvolené řešeni implementovat do praxe? Při hledání odpovědi na tyto otázky se autorsky tým soustředil na tři klíčové problémy: 1. klasifikaci rozhodovacích problémů a jejich charakteristiku 2. návrh a popis rozhodovacího procesu 3. analýzu a hodnocení, jež jsou využitelné pro jednotlivé fáze rozhodovacího procesu.


2. Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích / Jiří Mikulec -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 394, xx s. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-247-3698-3 (váz.)

Sign.: II 111111V1

náboženství; baroko; zvyk; reálie; náboženský život; zbožnost

Anotace:

Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a obsahu toho, co se obvykle zahrnuje pod pojem barokní zbožnost, také informace o kultech českého baroka, o rituálech a reáliích doprovázejících náboženský život, o laických institucích a aktivitách, jakými byla náboženská bratrstva a poutě. Nezapomíná ani na problematiku umírání a smrti, jež ve studované době představovala velké duchovní téma, ale ani na nepřátele katolické církve a jejího vyznání. V závěru se pak věnuje proměnám, kterými prošel náboženský život za osvícenství a které se do jisté míry podílejí i na jeho dnešní podobě.


3. Podnikové řízení / Jan Váchal, Marek Vochozka a kolektiv -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2013 -- 685 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4642-5 (váz.)

Sign.: II 111108V1

podnikové řízení; manažerský personál; personální řízení; inovace; etika; hospodaření; audit; krizový management

Anotace:

Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům, v dalších kapitolách je charakterizováno prostředí podniku, úloha manažerů, klasifikována je hodnota podniku a principy jeho hospodaření.


4. Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 / Jakub Charvát -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 228 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4700-2 (brož.)

Sign.: II 111125V1

volby; politika; reforma; společnost; Česko; volební systém; 1989-2009

Anotace:

Volby a volební systémy představují jednu ze základních a nejpodstatnějších institucí moderních demokratických politických systémů a jsou jedním ze základních pilířů moderních demokracií jako takových. Studium volebních systémů a jejich mechanismů je proto předmětem poměrně velkého množství odborné politologické literatury, ba dokonce patří k nejvýznamnějším tématům soudobé politologické analýzy. Ústředním tématem a hlavním cílem této publikace je detailní diachronní srovnávací analýza politiky volebních reforem v Československu a v České republice po roce 1989 a jejích proměn v průběhu času.


5. Sociální stát v Československu : právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992 / Jakub Rákosník, Igor Tomeš a kol.

Praha : Auditorium, 2012 -- 416 s. -- čeština

ISBN 978-80-87284-30-8 (váz.)

Sign.: II 111058V1

sociální politika; zaměstnání; zdraví; vzdělání; rodina; sociální zabezpečení; Československo; 1918-1992

Anotace:

Kniha pojednává o vývoji sociálního systému v Československu. Mluvíme-li dnes o nutnosti sociální reformy, nelze zapomínat, že nemůže být uskutečněna bez znalosti důvodů vzniku současného sociálního modelu a bez poznání chyb, jichž se naši předchůdci mnohdy dopustili. Bez informací o historii sociálního státu je totiž velmi pravděpodobné, že omyly našich předků si znovu zopakujeme.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018