Novinky – PSYCHOLOGIE – březen 2014

Výběr z nových knih 3/2014 – psychologie

1. Citová závislost : jak se z ní vymanit / Marie-Chantal Deetjens ; [z francouzského originálu ... přeložila Abigail Kozlíková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 158 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0588-3 (brož.)

Sign.: II 111692V1

emocionální narušenost ; závislost ; interpersonální vztahy ; sebedůvěra ; rozvoj osobnosti ; psychoterapie

Anotace:

Citová závislost je velkým handicapem. Znamená, že člověk se přestane respektovat, věřit si, mít důvěru ve vztahy a žije jen pohledem toho druhého. Tato závislost se projevuje nezdravě v citovém životě nejen v milostných vztazích (s důsledky násilí a nezdravé žárlivosti), ale její projevy lze nalézt někdy v přátelských, rodinných vztazích a u některých jedinců i v rámci pracovních vztahů a terapie.


2. Dcera padajícího listí : příběh o duši, která přežila díky lásce / Tereza Nagy Štolbová -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2014 -- 169 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-710-1 (brož.)

Sign.: II 111749V1

vztah rodiče-dítě ; ústavní výchova ; adopce ; pedopsychologie ; biografie ; trauma

Anotace:

Autorka s upřímností a citovou hloubkou líčí dětství dítěte, které opustila matka, ocitlo se v ústavu a poté v péči adoptivních rodičů. Pohled dítěte, které naráží na zeď nedorozumění, je vylíčen velmi sugestivně. Toto rané trauma a život bez mateřské lásky měly dalekosáhlé důsledky na psychiku holčičky a později dospívající dívky v podobě velkého osamění, mentální anorexie, sebepoškozování a sebevražedných tendencí. Tento osobní příběh má kromě individuální hodnoty univerzální platnost. Je důkazem negativního dopadu raného traumatu na celý pozdější život a zároveň ukazuje nesmírnou lidskou houževnatost, odolnost a schopnost regenerace.


3. Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl / Jaroslav Peregrin -- 1. vyd.

Praha : Dokořán, 2014 -- 164 s. -- cze

ISBN 978-80-7363-590-9 (váz.)

Sign.: I 34207V1

psychika ; filozofie ; biologie ; mysl

Anotace:

Málokdo pochybuje, že člověk nemá jen tělo, ale také mysl. Co to však ta mysl je? Je to nějaký vnitřní prostor, kde se prohánějí myšlenky, pocity a přání, jak to intuitivně vnímáme? Nebo je to spíše jenom činnost mozku, jak nám říkají vědci? Kniha se snaží vyložit pojem mysli tak, aby na jedné straně nebyl ničím ezoterickým a pro vědu nestravitelným, ale aby zároveň ospravedlnil intuitivní představy, které o mysli běžně máme. Mysl, tak jak ji dnes vnímáme, je podle autora jistý společenský konstrukt, který se však v rámci historického vývoje propracoval do pozice skutečné reality.


4. Kurz duševní rovnováhy : zbavte se stresu, napětí a úzkosti / Michaela Peterková ; [ilustrace Libor Drobný] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 115 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0585-2 (brož.)

Sign.: II 111693V1

psychologie osobnosti ; rozvoj osobnosti ; psychika ; psychoterapie ; životní styl ; mentální hygiena ; autoterapie

Anotace:

Kniha seznamuje čtenáře s užitečnými psychologickými postupy k překonání úzkosti a stresu a zvládnutí náročných životních situací. Na rozdíl od běžných knih obsahujících výhradně text ke čtení je zde čtenář aktivním účastníkem - vyplňuje testy, zaznamenává si své myšlenky, definuje vlastní cíle, hledá vhodné postupy řešení problémů, učí se rozlišovat mezi zdravými a neurotickými myšlenkami apod.


5. Mezi dětstvím a dospělostí : vybrané kapitoly z psychologie adolescence / Maria Vašutová, Michal Panáček a kol. -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2013 -- 137 s. -- cze

ISBN 978-80-7464-125-1 (brož.)

Sign.: II 111738V1

vývojová psychologie ; adolescence ; identita ; hodnotový systém ; porucha chování ; kriminalita ; delikvence mládeže

Anotace:

Publikace vymezuje základní otázky psychologie adolescence - periodizaci vývoje, vývojové úkoly, kognitivní změny, tělesný, sexuální, emocionální a sociální vývoj. Pozornost je věnována i identitě, morálnímu vývoji a otázkám související s hledáním smysluplnosti života dospívajícího. Závěrečná část popisuje rizikové, kriminální a delikventní chování u adolescentů.


6. Muži nepláčou? : deprese u mužů – jak ji rozpoznat a léčit / Constanze Löffler, Beate Wagner, Manfred Wolfersdorf ; [z německého originálu přeložila Lenka Hradilová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 171 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0590-6 (brož.)

Sign.: II 111690V1

deprese ; muž ; diagnostika ; terapie

Anotace:

V obecném povědomí je deprese vnímána spíše jako ženská choroba. Přestože je dodnes u mužů diagnostikována méně často, její dopad na muže je závažnější a muži si v jejím důsledku častěji berou život. Na vině je mimo jiné mýtus, že „správný chlap nebrečí“, který muže často vede k tomu, že své potíže skrývají před druhými i sami před sebou – a unikají do práce či do závislosti na alkoholu, jsou chronicky podráždění, „bolí je záda“ a podobně.


7. Sedm největších rodičovských omylů / John Friel, Linda Friel ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Le Roch] -- Vyd 2., V Portálu 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 181 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0596-8

Sign.: II 111691V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; rodičovství ; rodinná terapie

Anotace:

Nestárnoucí kniha o výchově dětí se soustředí na sedm výchovných omylů, kterých se rodiče v nejlepší vůli vychovat ze svých dětí samostatné a ohleduplné bytosti dopouštějí.


8. Speciální techniky sociální terapie rodin / Eva Zakouřilová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 191 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0583-8 (brož.)

Sign.: II 111695V1

psychoterapie ; rodina ; sociální práce ; rodinná terapie ; sociální terapie

Anotace:

Nejčastěji používanou technikou při práci sociálního pracovníka s klientem bývá rozhovor. Kromě něj však můžeme používat i další, speciální techniky, které rozhovor nejen podpoří vhodným směrem, ale zároveň mohou mít velký význam diagnostický i terapeutický.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019