Novinky - PEDAGOGIKA - březen 2014

1. Čí jsou písmena / František Synek ; ilustrace Jolanta Lysková -- 2. vyd.

[Praha] : ArchArt, 2013 -- 77 s. -- cze

ISBN 978-80-86638-17-1 (brož.)

Sign.: V 23233V1

počáteční čtení ; předškolní výchova ; čeština

Anotace:

Knížka pro přípravu dětí na čtení, sloužící dětem jak pro zábavu, tak pro ty rodiče, kteří se chtějí seznámit s případnými překážkami, které by mohly vést ke školské neúspěšnosti svých ratolestí.


2. Hypersenzitivní děti : laskaví poslové univerza / Antje Gertrud Hofmannová ; [překlad Pavel Sojka] -- Vyd. 1.

Praha : Práh, 2014 -- 164 s. -- cze

ISBN 978-80-7252-499-0 (váz.)

Sign.: II 111671V1

výchova dítěte ; emoce ; senzibilita ; hypersenzitivní děti

Anotace:

Autorka nabízí netradiční pohled na výchovu přecitlivělých dětí, které tradiční pedagogika považuje za vývojově opožděné nebo s poruchou učení. Hofmannová tyto diagnózy posuzuje jako mylné, sama vyslovuje diagnózu syndromu HSC, tedy syndromu hypersenzitivního dítěte.


3. Interakce a komunikace učitele v edukačním procesu / Nikola Sklenářová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2013 -- 147 s. -- cze

ISBN 978-80-7464-391-0 (brož.)

Sign.: II 111741V1

interakce ; pedagogická komunikace ; vztah učitel-žák ; pedagogická dovednost ; gender ; výchovně vzdělávací proces ; pedagogický výzkum

Anotace:

Cílem publikace je analyzovat oblast pedagogické interakce a komunikace v edukační realitě a poukázat na skutečnost, jak genderové rozdíly učitelů ovlivňují projevy interakce a komunikace a jejich hodnocení ze strany žáků v procesu školní výuky.


4. Přehled speciální pedagogiky : rámcové kompendium oboru / Milan Valenta (editor) ; Miluše Hutyrová ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 269 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0602-6 (váz.)

Sign.: II 111697V1

speciální pedagogika ; psychopedie ; logopedie ; surdopedie ; tyflopedie ; somatopedie ; etopedie ; gerontopedagogika

Anotace:

Praktická příručka provází čtenáře speciální pedagogikou, seznamuje s oborem jako takovým a provází jednotlivými dílčími obory. Dále se mohou seznámit s konceptem speciálně-pedagogické péče o osoby ohrožené sociálně patologickými jevy a se speciálně-pedagogickou andragogikou a gerontogogikou. Nechybí přehled specifických oborů, jako jsou alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace a Feursteinova metoda instrumentálního obohacování.


5. Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu : (prezentace školství a vzdělanosti) / editoři Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2013 -- 475 s. -- cze, cze pol, cze pol slo, cze pol slo ger

ISBN 978-80-246-2286-6 (brož.)

Sign.: II 111655V1

výchova ; vzdělávání ; pedagogika ; filozofie ; kultura ; osobnost ; Evropa ; vzdělávací instituce

Anotace:

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti), která proběhla na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v říjnu roku 2012 na počest 120. výročí založení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, zahrnuje texty autorů takřka z celé střední Evropy – z České republiky, Polska, Slovenska a Rakouska. Konference se zúčastnili filozofové, historici, pedagogové, pracovníci muzeí, knihoven a dalších vzdělávacích institucí. Cílem setkání bylo promyslet filozofická a pedagogická východiska evropské podoby vzdělanosti zejména v souvislosti s národní kulturou, jazykem, tradicí a potřebou porozumět lépe vlastní současnosti.


6. Výchova předškolního dítěte ke zdravému způsobu života / Ondřej Šimik

Ostrava : Ostravská univerzita, 2013 -- 216 s. -- cze

ISBN 978-80-7464-402-3 (brož.)

Sign.: T 8785V1

předškolní dítě ; předškolní výchova ; zdravotní výchova ; pohyb ; mateřská škola ; zdravý životní styl ; zdravá výživa ; psychické zdraví

Anotace:

Učební text je zpracován jako studijní opora k předmětu Výchova ke zdravému způsobu života. Jeho cílem je přehledně a srozumitelně představit problematiku zdravého životního stylu v kontextu výchovy dítěte předškolního věku. Učební text je rozdělen do osmi kapitol, které reflektují téma z různých úhlů.


7. Vzdělávací technologie - nástroje / Ingrid Nagyová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013 -- 117 s. -- cze

ISBN 978-80-7464-401-6 (brož.)

Sign.: III 37578V1

vzdělávací technologie ; informační technologie ; zvuk ; prezentace ; webová stránka ; komiksy

Anotace:

Hlavní náplní kurzu Vzdělávací technologie – nástroje je seznámení se s moderními informačními a komunikačními technologiemi, jenž mohou být využity ve vzdělávacím procesu – při přípravě na vyučovací hodinu nebo jako pomůcka pro podporu a vedení výuky.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019