Novinky – PSYCHOLOGIE – duben 2014

1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3.

Praha : Portál, 2009 -- 267 s. -- cze

ISBN 978-80-7367-648-3 (brož.)

Sign.: II 111839V1

emoce ; inteligence ; výchova dítěte ; řešení úloh ; sociální dovednost ; vcítění ; motivace ; počítač

Anotace:

V poslední době se ukazuje, že pro úspěšné zařazení do života je emoční inteligence (EQ) důležitější než inteligence kognitivní (IQ). Emoční inteligence se týká schopnosti ovládat vlastní emoce, ale také empatie a sociálních dovedností. Rozvoj emoční inteligence dítěte by proto měl být nedílnou součástí výchovy na každém vývojovém stupni.


2. Jak překonat nízké sebevědomí : osobní průvodce pro změnu nezdravých vzorců v myšlení a chování / Melanie J.V. Fennell ; [překlad Ivana Sýkorová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 207 s. -- cze

ISBN 978-80-247-3991-5 (brož.)

Sign.: II 111787V1

sebedůvěra ; rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; sebevědomí ; sebepřijetí

Anotace:

Knížka je klasikou svépomocné literatury a je velmi oceňovaná pro svůj praktický a uživatelsky přívětivý přístup. Obsahuje kompletní svépomocný program, založený na klinicky ověřených technikách kognitivně-behaviorální terapie, včetně nápomocných záznamových listů. Kognitivně-behaviorální terapie léčí emocionální poruchy změnou negativních vzorců myšlení. Jde o mezinárodně uznávanou klíčovou metodu, která pomáhá překonat dlouhodobá onemocnění, jako jsou záchvaty paniky, deprese, úzkost, závislosti a některé poruchy příjmu potravy.


3. Jak přežít, když mě všechno štve : rádce pro děti, které jsou vznětlivé a neumějí udržet emoce na uzdě / Elizabeth Verdick, Marjorie Lisovskis ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Diestlerová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 115 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0595-1 (brož.)

Sign.: II 111841V1

pedopsychologie ; rozvoj osobnosti ; emoce ; hněv

Anotace:

Knížka dítěti ukáže, jak zvládat náročné situace a jak si poradit s tím, že se mu něco nelíbí a má na něco vztek. Nejde o to nepříjemné emoce potlačovat, ale najít cestu, jak se s nimi vypořádat a přitom neublížit ostatním.


4. Kniha psychologie / [Catherine Collinová ... et al. ; z anglického originálu ... Michaela Buchtelová, Ivana Mičínová a Otakar Vochoč] -- Vyd. 1.

Praha : Euromedia Group, 2014 -- 352 s. -- cze

ISBN 978-80-242-4316-0 (váz.)

Sign.: II 111752V1

psychologie ; behaviorismus ; psychoterapie ; kognitivní psychologie ; sociální psychologie ; vývojová psychologie ; psychologie osobnosti

Anotace:

Kniha psychologie vychází jako druhá ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Srozumitelně vysvětluje všechny velké myšlenky tohoto fascinujícího oboru společenských věd. Provází nás vývojem psychologie od počátků až do současné doby a v chronologickém řazení seznamuje s nejvýznačnějšími psychology a jejich teoriemi.


5. Most - gestaltterapie, dialog mezi kulturami / Talia Levine Bar-Yoseph (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložili Anton Polák ... et al.] -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2014 -- 401 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-744-6 (váz.)

Sign.: II 111860V1

celostní psychologie ; psychoterapie ; kultura ; kulturní identita ; dialog ; tolerance ; gestaltterapie ; kulturní odlišnosti

Anotace:

Autoři představují gestaltterapii jako dialogický přístup, který tím, že klade důraz na respekt k odlišnosti, jedinečnosti subjektivního prožitku, kulturního pozadí a kontextu každého jedince, lze využít i ke zprostředkování dialogu mezi odlišnými kulturami. Vycházejí z přesvědčení, že dialog založený na oboustranném zájmu a víře, že právo na existenci má každý, může vystavět mezi kulturami most vedoucí k vzájemnému pochopení a toleranci.


6. Motivační rozhovory v praxi / Jan Soukup -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 150 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0607-1 (brož.)

Sign.: II 111845V1

motivace ; interview ; komunikace ; postoj ; psychologie chování ; psychoterapie ; poradenství

Anotace:

Předkládaná publikace popisuje procesy změny chování a ukazuje, jak úspěšně pracovat s motivací. Jádrem textu je seznámení s dílčími technikami a s celkovou strategií vedení motivačních rozhovorů. Důraz je kladen na základní vztahový přístup charakterizovaný spoluprací, respektem, zájmem a pomocí klientům hledat vlastní motivaci, nápady a cesty ke změně. Témata jsou zpracována s ohledem na praktické využití a ilustrována množstvím příkladů.


7. Mozek a vnitřní svět : úvod do neurovědy subjektivní zkušenosti / Mark Solms, Oliver Turnbull ; předmluva Oliver Sacks ; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Müller] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 309 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0592-0 (brož.)

Sign.: II 111847V1

neurofyziologie ; psychoanalýza ; mozek ; vědomí ; emoce ; motivace ; paměť ; představivost ; sen ; dědičnost ; neuropsychologie ; neurověda

Anotace:

Autoři nabízejí ve své knize čtenářům fascinující poznávací cestu po nových neurovědních objevech. Ukazují, jak lze staré psychodynamické koncepty nově vědecky zarámovat a dojít k novému porozumění lidské subjektivní zkušenosti, duševnímu zdraví a duševní nemoci. Poté, co autoři zmapují z pohledu neurovědy oblasti jako emoce, motivace, paměť, fantazie, sny, halucinace, ukazují, co dělá psychoterapie ve svém léčebném přístupu k duševnímu onemocnění, a co vše se musí stát, aby byl tento přístup úspěšný.


8. Perinatální neuropsychická morbidita dítěte / Zdeněk Štembera, Jaroslava Dittrichová, Daniela Sobotková a kolektiv -- Vyd. 1.

V Praze : Karolinum, 2014 -- 659 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2168-5 (brož.)

Sign.: II 111875V1

vývoj dítěte ; pedopsychologie ; mentální handicap ; nemoc ; prevence ; neuropsychologie ; nervový systém ; morbidita ; perinatální epidemiologie ; století 19-21

Anotace:

Předkládaná publikace přináší přehled současného stavu výzkumů a klinické praxe i výhledů do dalších let ve vztahu k perinatální neuropsychické morbiditě na pozadí historického vývoje jak v zahraničí, tak v naší republice. Autoři dávají čtenáři ojedinělou možnost získat systematicky seřazená fakta ohledně vývoje plodu a dítěte i zdravotní péče v porodnictví, perinatologii a dětské psychologii.


9. Poradenský dialog : vedení poradenského rozhovoru a poradenské skupiny / Jan Svoboda -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2012 -- 127 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-590-9 (brož.)

Sign.: II 111863V1

poradenství ; sociální práce ; dialog ; sociální interakce ; psychosociální péče

Anotace:

Text knihy přibližuje základní pravidla, která v praxi aplikovaná zaručí elementární pomoc, inspiraci těm, kteří v roli poradce usedají. Text knihy nevychází jen z literatury, ale především z dlouhodobé praxe autora.


10. Způsob bytí : klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele / Carl R. Rogers ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Krejčí] -- Vyd. 2., rev., V této řadě 1.

Praha : Portál, 2014 -- 340 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0597-5 (brož.)

Sign.: II 111846V1

psychoterapie ; psychologie ; výchova ; vzdělávání ; humanistická psychologie

Anotace:

Carl R. Rogers založil své životní dílo na víře ve schopnost člověka růst. Jeho kniha Způsob bytí obsahuje osobní zkušenosti a reflexe, základní pojmy jeho psychoterapeutické metody i poznatky o výchově a vzdělávání. Jako jedno z poslední děl odráží autorův osobní i profesionální vývoj od šedesátých do osmdesátých let.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018