Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - květen 2014

1. Češi v 1. světové válce. 1. díl, Mým národům / Libor Nedorost -- [Dotisk] 1. vyd.

Praha : Libri, 2014 -- 239 s. -- cze

ISBN 80-7277-320-8 (soubor

Sign.: II 111925/1V1

dějiny dvacátého století ; Rakousko-Uhersko. ; Rakousko-Uhersko ; vojenství ; první světová válka ; 1914-1918

Anotace:

První díl třídílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o složení, organizaci, výzbroji a výstroji ozbrojených sil Rakouska-Uherska v předvečer 1. světové války, ale i o prožitcích české společnosti na počátku tohoto konfliktu. Autor se zaměřil i na charakteristiku rakousko-uherské armády v předvečer Velké války a končí líčením prožitku srpnové mobilizace, tak jak byla vnímána českou veřejností. Text je doplněn množstvím dobových ilustrací, článků, výňatků z vojenských předpisů a fotografií.


2. Češi v 1. světové válce. 2. díl, Na frontách velké války / Libor Nedorost -- [Dotisk] 1. vyd.

Praha : Libri, 2014 -- 319 s. -- cze

ISBN 80-7277-320-8 (soubor

Sign.: II 111925/2V1

dějiny dvacátého století ; Rakousko-Uhersko ; vojenství ; první světová válka ; 1914-1918

Anotace:

Druhý díl projektu je věnován válečným zážitkům českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska za 1. světové války a líčení jednotlivých válečných tažení Rakouska-Uherska na válčišti v Srbsku, Černé Hoře, Rusku, Rumunsku, Jadranu a Itálii. Konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská armáda, s pohledem reálných válečných zážitků jejích aktérů z řad obyčejných českých vojáků. Text doprovází mnoho dobových ilustrací, článků, mapek a fotografií.


3. Detoxikace pro dlouhý život : praktický průvodce pro odstranění toxických látek / David Frej -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2014 -- 176 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-698-2 (brož.)

Sign.: II 111899V1

zdraví ; životní styl ; životospráva ; zdravý životní styl ; detoxikace

Anotace:

V historii lidstva není detoxikace ničím neznámým, ovšem dnes se více než v minulosti stává podstatnou součástí prevence a léčby chronických nemocí. Detoxikací se tělo zbavuje jedovatých látek (toxinů), s její pomocí lze docílit očisty celého těla. Detoxikace také stimuluje samoléčebné schopnosti organismu. Její výsledky mohou být opravdu ohromující. Správně provedená detoxikace harmonizuje organismus, navozuje pocit zdraví, dodává energii a zbavuje negativního myšlení.


4. Etnické komunity. Romové / ed. Dana Bittnerová, [Mirjam Moravcová] -- Vyd. 1.

Praha : FHS UK, 2013 -- 223 s. -- cze, cze slo

ISBN 978-80-87398-45-6 (brož.)

Sign.: II 111947V1

Romové ; menšina ; stereotyp ; mezikulturní komunikace ; vzdělávání ; kultura ; sociální inkluze

Anotace:

Monografie se zabývá pozicí Romů v současném středoevropském prostoru. Propojuje pohled majority na romskou populaci s pohledem na život Romů ve vyloučených lokalitách. Nahlíží problém z hlediska pozice těchto minoritních komunit v lokálních společnostech. Zvláštní pozornost věnuje otázce socializace mladé generace v kontextu majoritních institucí.


5. Intelektuální protest, nebo masová zábava? : folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace / Přemysl Houda -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 239 s., [20] s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-200-2353-7 (váz.)

Sign.: II 111892V1

hudba ; společnost ; dějiny dvacátého století ; Česko ; folk ; normalizace ; 1968-1989

Anotace:

Publikace přináší první celistvé zpracování dosud málo známé oblasti naší historie – československé folkové hudby sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Protože folková hudba v této době oscilovala mezi povoleným, trpěným a zakázaným uměním, lze na ní ukázat limity normalizačního systému jako takového. To je vlastní smysl textu, jenž je vystaven na spojení chronologických kapitol s tematickými mikrosondami (Sekce mladé hudby, Folková Lipnice, Šafrán atd.).


6. Kniha o očkování : jak se správně rozhodnout ve prospěch svého dítěte / Robert W. Sears ; [přeložil Tomáš Hakr] -- Vyd. 1.

Praha : Argo, 2014 -- 306 s. -- cze

ISBN 978-80-257-0935-1 (váz.)

Sign.: II 111897V1

očkování ; péče o dítě ; zdraví ; prevence ; medicína

Anotace:

Kniha, jež vám pomůže při těžkém rozhodování, proti kterým nemocem a kdy nechat očkovat své dítě. Najdete v ní informace o průběhu, rizicích a četnosti výskytu jednotlivých nemocí, proti nimž existuje očkování, o složení vakcín a jejich možných vedlejších účincích. Jsou v ní rozebrány možné souvislosti očkování a autismu a kontroverzní otázky týkající se výzkumu bezpečnosti vakcín. Kniha se týká jak očkování, která jsou povinná, tak očkování nepovinných, a pro ty, kterým nevyhovuje obvyklý očkovací kalendář, jsou v knize uvedeny návrhy alternativních kalendářů. Pro české vydání autor knihu upravil a zohlednil situaci v České republice.


7. Malé dějiny Židů / Michael Brenner ; [z německého originálu ... přeložila Zlata Kufnerová] -- Vyd. 1.

Praha ; Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2014 -- 351 s. -- cze

ISBN 978-80-7432-443-7 (brož.)

Sign.: II 111924V1

dějiny ; národ ; judaismus ; Židé

Anotace:

Jeden ze současných největších odborníků na židovské dějiny se ve svém průvodci obrací na odbornou i laickou veřejnost a vypráví srozumitelnou a názornou formou příběh židovského etnika od prvních historických stop přes etapu diaspory a trauma holokaustu až po vznik Státu Izrael a jeho současný současnou podobu.


8. Metuzalém : o stárnutí a stáří / František Koukolík -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 227 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2464-8 (brož.)

Sign.: II 111874V1

stáří ; biologie člověka ; medicína ; společnost ; stárnutí

Anotace:

Vyprávění o stáří je vyprávěním o čase, biologii a medicíně, ale také o smrti, lásce, tvořivosti, štěstí a moudrosti. Metuzalém byl název šestnáctidílného pořadu o stárnutí a stáří vysílaného Českou televizí v roce 2012. Ke scénářům převedeným do knižní podoby a v textu značeným kurzivou jsou připojeny úvahy, vzpomínky, asociace i reflexe, které mně šly hlavou při psaní, natáčení, rozmluvách se členy štábu, v průběhu projekce i povídání s diváky a kritiky.


9. S minulostí zúčtujeme : sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století / Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 731 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2345-2 (váz.)

Sign.: II 111890V1

vysoké školství ; politika ; dějiny dvacátého století ; Univerzita Karlova. ; Česko ; normalizace ; perzekuce ; století 20

Anotace:

Kniha obsahuje dva dosud nezveřejněné dokumenty z minulosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: tzv. Analýzu fakulty z roku 1971 a Rehabilitační zprávu z roku 1992, jež specificky reflektují i (des)interpretují minulost. Oba dokumenty uvozují důkladné studie a doplňují vysvětlující komentáře a téměř dvě stě životopisných medailonků.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018