Novinky - PEDAGOGIKA - červen 2014

1. Cesta k inkluzi : úvahy z praxe a pro praxi / Lore Anderliková ; přeložila Irena Marušincová -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2014 -- 210 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-765-1 (brož.)

Sign.: II 112009V1

montessoriovský systém ; integrace žáka ; postižený ; výchova dítěte ; speciální pedagogika ; finanční gramotnost

Anotace:

Nejnovější kniha Montessori pedagožky a terapeutky Lore Anderlikové přináší komplexní pohled na v dnešní době tolik diskutovanou otázku inkluze a její důležitost pro vývoj společnosti. Nezůstává jen u teorie, ale na řadě příkladů ukazuje strategie a postupy, jak úspěšné inkluze dosáhnout. Kniha je výbornou praktickou příručkou nejen pro odbornou veřejnost z řad pedagogů a sociálních pracovníků, ale i pro rodiče postižených dětí, kteří touží po tom, aby jejich potomci mohli vést plnohodnotný život a byli majoritní společností bez výjimky přijímáni.


2. Cesty ke čtenářství : vyprávějte si s námi! / Květuše Lepilová -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2014 -- 168 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0112-8 (brož.)

Sign.: II 111976V1

čtenářství ; porozumění textu ; dítě ; adolescent ; čtenářská dovednost ; věk 3-21

Anotace:

Autorka předává svoje cenné zkušenosti a doporučení pro podnícení zájmu dětí o čtení a při prohloubení čtenářských dovedností dětí. Důležitou součástí knihy je DVD, na němž je zachycen ojedinělý dokument o čtenářském vývoji devíti dětí od 3 do 21 let.


3. Dětství v dobách císařství : domeček pro panenky a cínoví vojáčci / Sabine Fellnerová, Katrin Unterreinerová ; [z německého originálu ... přeložila Pavla Lutovská] -- Vyd. 1.

Praha : Euromedia Group, 2014 -- 183 s. -- cze

ISBN 978-80-249-2403-8 (váz.)

Sign.: II 111946V1

dějiny novověku ; výchova dítěte ; dětství ; každodenní život

Anotace:

Čistě oblečené, dobře vychované, s růžovými tvářičkami na nedělní procházce s rodiči – to je obraz dítěte z 19. století. Zasvěcený pohled do císařských dětských komnat, měšťanských dětských pokojíčků i ubohých dělnických příbytků však nabízí překvapivé a často dojemné podrobnosti z všedního života dětí z dob císařství.


4. Je naše dítě zralé na vstup do školy? / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 141 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4750-7 (brož.)

Sign.: II 112044V1

předškolní výchova ; předškolní dítě ; školní zralost ; myšlení ; rozvoj osobnosti ; zápis ; školní připravenost ; odklad školní docházky

Anotace:

Autorky seznamují čtenáře s možnostmi posuzování školní zralosti a připravenosti na vstup do první třídy po stránce fyzické, psychické i sociální. Zmiňují praxi při zápisech do prvních tříd a možnosti odložení školní docházky. Zaměřují se na možnosti rozvoje funkcí důležitých pro čtení, psaní a počítání, a to prostřednictvím konkrétních cvičení a her. Radí, jak předcházet vzniku specifických poruch učení.


5. Metoda Montessori a jak ji učit doma : předškolní léta / Elizabeth G. Hainstock ; předmluva Lee Havis ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Zahradníčková]

Hodkovičky [i.e. Praha] : Pragma, c2013 -- 116 s. -- cze

ISBN 978-80-7349-370-7 (brož.)

Sign.: II 112013V1

výchova dítěte ; předškolní dítě ; montessoriovský systém ; rozvoj osobnosti ; myšlení ; jazyk ; senzomotorika

Anotace:

Světově uznávaná metoda vzdělávání založená na porozumění dítěti je nyní dostupná také všem rodičům. Autorka se věnuje jejímu uplatnění v předškolním věku a nabízí praktická cvičení v oblastech běžného života, senzoriky, čtení, psaní a aritmetiky včetně návodu na výrobu pomůcek. Kniha je pro čtenáře neocenitelnou inspirací na cestě k rozvoji předškolních dětí.


6. Projevy dětské zvídavosti : získávání informací a kladení otázek od předškolního věku v kontextu intelektového nadání / Jana Marie Havigerová ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 171 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5200-6 (brož.)

Sign.: II 112026V1

výchova dítěte ; komunikace ; jazyková dovednost ; pedopsychologie ; nadání ; inteligence ; pedagogický výzkum ; informační chování

Anotace:

Publikace odpovídá na otázky vztahující se k informačnímu chování dětí od předškolního věku až do dospívání: jak kladou otázky děti na různých inteligenčních úrovních, zejména děti nadané; jak se ptají žáci v průběhu školní docházky; jaké jsou zájmy dětí v předškolním věku – kde a jak získávají informace o tom, co je zajímá, a jak se tyto projevy liší u dětí nadaných. Kniha je určena všem, kdo pracují s dětmi jak v odborné, tak ve vzdělávací a zájmové sféře, i rodičům, kterým leží na srdci všestranný rozvoj schopností jejich dítěte.


7. Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku : škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky / Jana Marie Havigerová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 88 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5150-4 (brož.)

Sign.: V 23275V1

předškolní dítě ; nadaný ; diagnostika ; hodnocení ; inteligence

Anotace:

Cílem autorů je nejen nabídnout shrnutí všech dostupných poznatků, ale také poskytnout vhodný a ověřený nástroj, který je možné obratem použít pro vyhledávání nadaných předškoláků. Je tedy přínosem nejen pro teorii, ale i pro praxi. Publikace je určena odborníkům v oblasti pedagogiky a psychologie, studentům těchto oborů, učitelům v mateřských školách i rodičům dětí, které projevují známky nadání.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019