Malý písař

ANOTACE:

Výtvarná dílna, ve které se žáci seznámí s různými typy písma, používaných na našem území od středověku do 20. století. Vyzkouší si psát hlaholicí, gotickou minuskulou, kurentem (písmo používané od 16. do 20. století) a tzv. českou latinkou. Seznámí se s technikou psaní brkem a násadkou; postupem výroby středověké, ručně psaní knihy; vyrobí si ozdobný list s iniciálami.

OČEKÁVANÝ VÝSTUP:

Orientace v  různých typech písma používaných na našem území. Procvičení grafomotorických dovedností, rozvoj kreativity a estetického cítění.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Psaní, písmo, abeceda, hlaholice, kurent, latinka, gotická minuskula

DRUH INTERAKTIVITY:

Kreativní dílna, beseda

CÍLOVÁ SKUPINA:

Žáci 2. – 9. tříd ZŠ, studenti SŠ.

TYPICKÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

8 – 18 let.

POMŮCKY:

Pracovní list, násadky, brky, inkoust, lepidlo, pastelky, fixy

 

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019