STUDENTI S PORUCHAMI UČENÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Dyslexia in Higher Education : the dicision to study art [Dyslexie ve vysokoškolském vzdělávání : rozhodnutí studovat umění] / Alison M. Bacon, Samantha Bennett -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 28, č. 1 (2013), s. [19]-32.

Počet dyslektických studentů ve vysokoškolských oborech výtvarného a vizuálního umění stoupá. Přestože je dyslexie spojována s výtvarným talentem, možnosti těchto studentů jsou omezené díky negativním zkušenostem s učením, spojovaným s dyslexií. Článek předkládá studii na vzorku 13 dyslektických studentů umění, kteří vyplňovali dotazníky. Zahrnovaly otázky z okruhů: vliv rodiny a školy, dyslexie jako síla a vášeň pro umění. Umění pomohlo respondentům najít pozitivní personální identitu umělce s dyslexií. Výzkum slouží jako důležitá ilustrace skutečnosti, že přístup k vysokoškolskému vzdělávání pomáhá lidem s dyslexií prokázat své schopnosti.

student ; výtvarné umění ; umění ; vysoká škola ; dyslexie ; schopnost ; průzkum ; Velká Británie

ABA012


3. Dyslexie u studentů vysokých škol = University students with dyslexia = Legasthenie bei Hochschulstudenten / Olga Zelinková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie pro praxi -- ISSN 1803-8670 -- Roč. 47, č. 1 (2012), s. 49-64.

Přehled dosavadních poznatků a aktivit v ČR týkajících se dyslexie u dospívajících a dospělých osob. Dyslexie a její symptomy jako bariéry ve studiu. Současná diagnostika dyslexie u studentů vysokých škol a následná modifikace studijních podmínek a podmínek zkoušení pro dyslektické studenty. Zkušenosti z práce v Centru pro podporu studentů při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

dyslexie ; adolescent ; dospělý ; student ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; diagnostický test ; pedagogická diagnostika ; individuální přístup ; pomoc ; zkušenost ; Univerzita Karlova.

ABA012


4. Greek university students with dyslexia : an interview study [Řečtí studenti s dyslexií : studie ve formě rozhovoru] / Aglaia Stampoltzis, Stavroula Polychronopoulou -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 24, č. 3 (2009), s. [307]-321.

Studie formou rozhovorů s 16 dyslektickými studenty vysoké školy. Jejich zkušenosti se školou, s pomocí rodičů, univerzitou, vztahy s vrstevníky apod. Základní školu si většinou pamatovali jako traumatizující zkušenost, kde úcta k sobě samému značně klesla. Jaké strategie používají na vysoké škole, aby ji úspěšně dokončili.

student ; vysoká škola ; dyslexie ; zkušenost ; pomoc ; rodiče ; vztahy mezi vrstevníky ; sebeúcta ; interview ; strategie učení ; Řecko ; strategie

ABA012


4. Jedinci s dyslexií na středních a vysokých školách / [Dyslexic individuals at high schools and universities] / Olga Zelinková -- cze

In: Pedagogika -- [CZ] -- Roč. 52, č.3 (2002), s.369-372.

Informace o konferenci uspořádané Českou společností Dyslexie v lednu 2002 v Praze. Referáty účastníků z Velké Británie a USA. Rostoucí počet jedinců s dyslexií na univerzitách. Obtíže při získávání, zpracování a ukládání do paměti informací z textu. Testy používané na diagnostiku poruch. Vypracovávání učebních osnov pro dyslektiky. Integrace handicapovaných vysokoškolských studentů v ČR.

dyslexie ; obtíže při čtení ; porucha učení ; střední škola ; vysoká škola ; konference ; Praha ; Česká republika ; Velká Británie ; USA ; 2002

ABA012


5. Manifestations of Learning Disabilities in University Students : Implications for Coping and Adjustment [Ukázky poruch učení u vysokoškolských studentů: jak se s nimi vyrovnat a jak je napravit] / Tali Heiman -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 20

In: Education -- ISSN 0013-1172 [USA] -- Roč. 125, č. 2 (2004/2005), s. 313-324.

V Izraeli má problémy s učením 1,5 až 3% vysokoškolských studentů. Definice poruchy učení. Výzkum na vzorku 30 diagnostikovaných studentů ve věku 23-45 let formou rozhovorů. Tři hlavní domény poruchy učení: akademická, behaviorální a emoční. Problémy zejména v matematice, cizích jazycích, při čtení a psaní a s udržením pozornosti. Studenti hovořili o úspěchu a neúspěchu ve škole, o očekáváních v budoucnosti. Nutnost dalších výzkumů na tomto poli.

vysoká škola ; student ; porucha učení ; školní úspěšnost ; očekávání ; výzkum ; Izrael

ABA012


6. Na dyslexii upozorní i cizí jazyk : vysoké školy budou poskytovat speciální podporu studentům, kteří mají problémy se čtením [Even foreign language will refer to dyslexia : higher education institutions will offer special support to students with problems in reading] / Radka Kvačková -- cze

In: Lidové noviny -- Roč. 20, č. 297 (21.XII.) (2007), s. 2 přílohy Akademie.

Studenti postižení dyslexií (i když jsou velice inteligentní) mají často na vysokých školách velké potíže s učením se cizím jazykům. Někteří kvůli této poruše dokonce školu opouštějí. Vysokoškolákům s dyslexií a dysgrafií by měla napříště pomáhat poradenská centra při vysokých školách. Uvažuje se dokonce o tom, že by se v rámci přípravných kurzů zkušebně zařadil i krátký kurz pro dyslektiky a dysgrafiky.

student ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; dyslexie ; dysgrafie ; porucha učení ; pomoc ; poradenská služba ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; zvládání

ABA012


7. Péče o dyslektiky na našich a západoevropských univerzitách [Care for dyslexic students in Czech and West European universities] / Marie Kocurová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18

In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN 1210-6658 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 27-42.

Evropské směrnice zakotvující rovný přístup ke vzdělávání; staly se základem antidiskriminačních zákonů ve všech členských zemích EU. Legislativní zajištění podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve Velké Británii, Dánsku a České republice. Typy, projevy a příčiny poruch učení u studentů vysokých škol. Pedagogicko-psychologická diagnostika (prostřednictvím testování), poradenství studentům s poruchami učení a způsoby jejich podpory při studiu (individuální, materiální, akademická); komparace dánské univerzity v Aarhusu, Západočeské univerzity v Plzni a vysokých škol v Plymouthu. Finanční podpora státu.

rovnost možností ; přístupnost vzdělání ; školská legislativa ; speciální vzdělávací potřeby ; porucha učení ; student ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; pedagogická diagnostika ; poradenství ; pomoc ; financování ; země Evropské unie ; Velká Británie ; Dánsko ; Česká republika

ABA012


8. Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice a Rakousku [Support of students with special educational needs in higher education institutions in the Czech Republic and in Austria] / Jiří Votava -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 37

In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN 1210-6658 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 52-65.

Základní charakteristiky školské soustavy Rakouska a ČR; základní, střední a vysoké školství - porovnání podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED). Typy terciárního vzdělávání. Podmínky přijetí na vysoké školy a univerzity. Všeobecné statistické údaje (počet studentů, podíl absolventů a j.). Pojem speciální vzdělávací potřeby. Pojem přístupnosti vzdělání pro studenty se SVP (obory studia, limitace ekonomickou situací rodiny, vstupní předpoklady, vybavenost škol, zdroje financování školy, možnost organizačních úprav studia a j.). Legislativní podpora studia postižených. Poradenství a služby pro studující.

systém výchovy a vzdělávání ; přístupnost vzdělání ; dostupnost pro handicapované ; vysoké školství ; přijetí na vysokou školu ; statistická data ; speciální vzdělávací potřeby ; vysokoškolské studium ; poradenství ; postižený ; student ; Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ; Rakousko ; Česká republika ; studijní podmínky


9. Testing Accommodations for Examinees With Disabilities : a Review of Psychometric, Legal, and Social Policy Issues [Přizpůsobování testování zkoušeným s postižením : přehled psychometrických, právních a sociálně politických problémů] / Mary J. Pitoniak, James M. Royer -- eng -- lit.

In: Review of Educational Research -- [US] -- Roč. 71, č.1 (2001), s.53-104.

Historický přehled vývoje legislativy v USA vztahující se k testování a zkoušení handicapovaných žáků a studentů a směrnic pro testování používaných příslušnými zkušebními orgány. Typologie různých druhů postižení, narůstání procenta zkoušených s různými poruchami učení. Psychometrické problémy související s testováním handicapovaných osob, otázka standardizace a validity testování. Přehled výsledků výzkumů na toto téma.

zkouška ; test ; postižený ; žák ; student ; porucha učení ; konstrukce testu ; validita ; psychometrie ; handicap ; legislativa ; výzkum ; USA

ABA012


10. The emotional impact of being recently diagnosed with dyslexia from the perspective of chiropractic students [Emocionální dopad nedávno diagnostikované dyslexie z pohledu chiropraxe studentů] / Shelley Young Kong -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 36, č. 1 (2012), s. [127]-146.

Ve Velké Británii začíná narůstat počet dyslektických studentů, kteří se hlásí ke studiu na vysoké škole. Hodně studií se zabývá dyslexií diagnostikovanou u dětí, ale existuje mnohem méně srovnatelných informací o studentech, kterým byla dyslexie diagnostikována v dospělosti. Tato kvantitativní studie se zabývá zkušenostmi šesti studentů, kterým byla dyslexie diagnostikována po vstupu na vysokou školu. Poskytuje hlubší porozumění pro důsledky pozdní diagnózy a zdůrazňuje potřebu kvalifikovaného a individuálního přístupu ke specifickým potřebám studentů. Hlavními tématy studie byly pocity studentů - úzkost, nedůvěra v sebe sama, rozpaky, frustrace, osvobození, odvaha a motivace.

vysokoškolské studium ; student ; dyslexie ; diagnóza ; terapie ; emoce ; psychologie osobnosti ; psychoterapie ; speciální vzdělávací potřeby ; reflexní terapie

ABA012


11. The impact of inattention, hyperactivity and impulsivity on academic achievement in UK university students [Vliv nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity na prospěch vysokoškolských studentů] / Debbie J. Pope -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 37

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 34, č. 3 (2010), s. [335]-345.

Pro stoupající počet vysokoškolských studentů ve Velké Británii se neschopnost soustředit se a hyperaktivita stávají překážkou ve studiu. První výzkum na toto téma se prováděl se vzorkem 464 studentů psychologie ve druhém roce bakalářského studia. Studenti se syndromem ADHD většinou bakalářské studium nedokončili. Výzkum přihlíží i k pohlaví studentů.

student nižšího stupně vysoké školy ; porucha učení ; hyperaktivita ; psychologie ; pedagogický výzkum ; gender ; nedokončení studia ; bakalářské studium ; student ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; Velká Británie ; ADHD

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019