Novinky - PEDAGOGIKA - říjen 2014

1. Divoké zvíře : první pomoc při zvládání hněvu u dětí s Aspergerovým syndromem / K. I. Al-Ghani ; [překlad Kateřina Grofová ; ilustrace Haitham Al-Ghani] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2014 -- 46 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0542-3 (brož.)

Sign.: V 23329V1

výchova dítěte ; sebeovládání ; Aspergerův syndrom ; porucha autistického spektra ; hněv

Anotace:

Tato milá knížka představuje srozumitelným a velmi sugestivním způsobem jednu z funkčních technik práce s akutním výbuchem hněvu zejména u dětí s Aspergerovým syndromem. Depersonifikace hněvu jako „divokého zvířete“, které můžeme zkrotit a být jeho pánem, představuje jeden z nejlepších možných způsobů, jak dětem pomoct rozpoznat hněv a zároveň vnímat osvobozující oddělenost – JÁ nejsem HNĚV. Tento přístup posiluje důvěru a motivovanost dětí s emocí hněvu pracovat.


2. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole : teorie, praxe, výzkum / Jana Kratochvílová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 207 s., [26] s. příl. -- cze

ISBN 978-80-210-6527-7 (brož.)

Sign.: II 112255V1

základní škola ; základní školství ; integrace žáka ; školská politika ; pedagogický výzkum ; kurikulum ; legislativa ; hodnocení ; kvalita ; případová studie ; Česko ; primární vzdělávání ; autoevaluace

Anotace:

Práce se zabývá pojetím inkluze v teorii i praxi prvního stupně základních škol. Autorka v ní předkládá teoretické koncepty inkluzivního vzdělávání, edukačních podmínek a strategií ve vztahu ke kvalitě školy.Výsledkem teoretické, obsahové analýzy a empirického výzkumu je model Kvalita inkluzivní školy ve vazbě na kontextové faktory jejího prostředí a systém podpory žáků inkluzivní školy s kritérii posuzujícími kvalitu inkluze v praxi.


3. Jak se stát rodičem, jakým jste vždy chtěli být / Adele Faber a Elaine Mazlish ; ilustrace Kimberly Ann Coe ; [překlad Eva Kadlecová] -- 1. vyd.

Brno: CPress, 2014 -- 103 s. -- cze

ISBN 978-80-264-0503-0 (brož.)

Sign.: II 112262V1

vztah rodiče-dítě ; komunikace ; interpersonální vztahy ; rodinná výchova ; výchova dítěte ; řešení konfliktů

Anotace:

Celosvětově známé odbornice na komunikaci mezi dospělými a dětmi shrnuly své zkušenosti a rady do této stručné knížky, vlastně spíše pracovního sešitu. Věnují se situacím a nárokům, jimž musejí rodiče čelit den co den.


4. Machiavelli pro mámy : zásady úspěšné vladařky, aneb, Jak vychovávat děti / Suzanne Evansová ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1.

Praha : Ikar, 2014 -- 223 s. -- cze

ISBN 978-80-249-2476-2 (váz.)

Sign.: II 112303V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah matka-dítě ; komunikace ; interpersonální vztahy ; sociální interakce

Anotace:

Inspirativní kniha o poměrně netradičním způsobu výchovy.


5. Metoda Montessori a jak ji učit doma : školní léta / Elizabeth G. Hainstock ; [z anglického originálu ... přeložila Růžena Pokorná]

Praha : Pragma, c1999 -- 166 s. -- cze

ISBN 80-7205-662-X (brož.)

Sign.: I 34256V1

montessoriovský systém ; školní věk ; matematika ; jazyková výuka ; domácí vzdělávání

Anotace:

Tato velice čtivá a podnětná kniha, zaměřená na oblasti výuky matematiky a jazyka, vás poučí, jak efektivně doplnit školní vzdělání vašeho dítěte.


6. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách / Jiřina Novotná (ed.) -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 262 s. -- cze

ISBN 978-80-210-6144-6 (brož.)

Sign.: II 112253V1

matematika ; přírodní vědy ; výuka ; motivace ; nadaný ; myšlení ; problémová výuka

Anotace:

Sborník abstraktů příspěvků z konference „Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách“ konané v rámci VZ a 100letého výročí vzniku brněnské pobočky JČMF dokumentuje šíři záběru řešení této problematiky v rovině psychologicky-pedagogické i v oblasti didaktik jednotlivých oborů.

Tento sborník pomůže pedagogickým pracovníkům na všech stupních škol k lepší orientaci v problematice vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných jedinců a při používání elektronického Sborníku příspěvků prezentovaných na této konferenci.


7. Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané / Eva Trnová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 153 s. -- cze

ISBN 978-80-210-6136-1 (brož.)

Sign.: II 112254V1

výuka ; cíl výuky ; chemie ; didaktika ; dovednost ; znalost ; motivace ; nadaný ; předmětová didaktika

Anotace:

Dovednosti jako důležité vzdělávací cíle sehrávají významnou úlohu v edukačním procesu. V monografii je vytvořena funkční definice a klasifikace dovedností v chemii a podrobně popsána problematika osvojování dovedností. Teoretické poznatky jsou vysvětleny na konkrétních příkladech a je uvedena jejich aplikace do výuky. Na základě výsledků našich výzkumů jsou navrženy postupy, jak povzbuzovat a motivovat všechny žáky, rozvíjet jednotlivce podle jejich individuálních vzdělávacích potřeb, což umožňuje odkrýt skryté nadání a rozvinout mimořádné nadání. Je vytvořena ucelená nabídka vhodných výukových technik, které mohou učitelé využívat při osvojování dovedností u běžné žákovské populace i nadaných žáků.


8. Úspěšní vychovávají své děti jinak / Miloslav Hubatka -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2014 -- 248 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0551-5 (brož.)

Sign.: II 112265V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; výchovná metoda ; vztah rodiče-dítě

Anotace:

Autor knihy rozebírá hlavní a klíčové zákonitosti a principy, které jsou pro výchovu a vzdělání úspěšného člověka nezbytné, důležité, ba zcela nutné. Popisuje výchovu k úspěchu jako cílený, propracovaný a plánovaný proces. Jako cílevědomou činnost, jež ke kýženému úspěchu skutečně vede.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018