Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - květen 2015

1. 25 let české demokracie očima veřejnosti / Daniel Kunštát a kol. -- Vydání 1.

Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, 2014 -- 314 stran -- cze

ISBN 978-80-200-2465-7

Sign.: II 112803V1

Edice:Společnost (Academia)

veřejné mínění ; společnost ; přeměna ; demokratizace ; politika ; Česko ; politický systém ; politická kultura ; 1989-2014

Anotace:

Kniha představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to jak v dimenzi vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení „příběhu“ hluboké společenské transformace po roce 1989.


2. Adaptivní organizace : inspirace od Bati po Jobse na cestě k firemní dlouhověkosti / Adrián Podskľan a kol. -- Vydání 1.

Praha : Management Press, 2015 -- 174 stran -- cze

ISBN 978-80-7261-336-6

Sign.: II 112843V1

podnikové řízení ; podnik ; organizace ; adaptivnost ; řešení problému

Anotace:

Kniha přináší mnoho velmi srozumitelně a logicky popsaných užitečných organizačních a ekonomických nástrojů na rozvoj agility. Autoři předkládají moderní přístupy tak, aby si z nich mohl manažer vybrat ty, které jsou pro něho vhodné, a přizpůsobit je svému vlastnímu systému řízení. Kniha nejde do detailů; naopak poskytuje široký přehled literatury a odkazů, sumarizuje, zevšeobecňuje.


3. Československo v letech 1954-1962 / Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.) -- Vydání první

-- 651 stran -- cze

ISBN 978-80-87912-24-9

Sign.: II 112821V1

dějiny dvacátého století ; kultura ; věda ; sport ; ekonomika ; právo ; zemědělství ; církev ; vězeňská péče ; komunismus ; Československo ; 1954-1962

Anotace:

Tato kolektivní monografie předkládá téměř pět desítek příspěvků, jejichž autoři nahlížejí na léta 1954–1962 z různých úhlů. Vznikla tak mozaika života československé společnosti. Místo zde mají jak regionálně zaměřené texty, tak i studie o celospolečenských tématech, jakými jsou například zemědělství, kulturní vývoj, problematika církví, role odborového hnutí či KSČ ve společnosti nebo situace ve vědě a sportu.


4. Hranice pravdy / František Šmahel. Husovy listy z Kostnice podle edice Bohumila Ryby / Jan Hus -- Vydání první

-- 269 stran, 8 nečíslovaných listů barevných obrazových příloh

ISBN 978-80-257-1403-4

Sign.: II 112808V1

dějiny středověku ; církev ; křesťanství ; reforma ; společnost ; politika ; biografie ; Hus, Jan, ; 1414-1415

Anotace:

Kniha stojí na pomezí mezi historií a fikcí. Autor v ní pojednává o dramatickém Husově procesu v Kostnici v letech 1414-1415. Šmahel svoji primárně historickou studii, založenou na dobových pramenech, jež z Husova zápasu činí příběh plný zvratů, osobního nepřátelství i boje za pravdu, zároveň pojímal jako poučení z minulosti pro přítomnost a budoucnost. Hranice pravdy je psána formou jakési reportáže, v níž Jan Hus vystupuje jako hrdina, jenž nepodlehl tlakům kostnických otců a jenž svoji pravdu hájil na kacířské hranici. Knihu doprovázejí Husovy listy z Kostnice v úpravě Bohumila Ryby (1900-1980).


5. Jan Hus : život a smrt kazatele / Pavel Soukup ; z německého originálu Jan Hus přeložil Pavel Soukup -- Vydání první

-- 227 stran -- cze

ISBN 978-80-7422-374-7

Sign.: II 112811V1

dějiny středověku ; biografie ; církev ; křesťanství ; reforma ; společnost ; politika ; Hus, Jan,

Anotace:

Kniha se zabývá genezí rozsudku a hledá jeho příčiny v osobitých rysech Husovy životní dráhy a veřejného působení. Líčí jeho úspěch a pád: jakými cestami se mu podařilo získat si proslulost a vytvořit okruh stoupenců a proč to přilákalo pozornost strážců dogmatu. Jan Hus je tu chápán jako příklad veřejně angažovaného učence, který se kvůli své popularitě dostane do vážných potíží. Zachytit život a smrt kazatele znamená zároveň dozvědět se něco o pozdně středověké společnosti, jejím chápání světa, jejím vnitřním napětí a předsudcích.


6. Násilí na mužích : sonda do zákoutí partnerských vztahů / Jiří Buriánek, Simona Pikálková, Zuzana Podaná -- Vyd. 1.

Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014 -- 110 s. -- cze

ISBN 978-80-7308-545-2

Sign.: I 34294V1

násilí ; interpersonální vztahy ; partnerské vztahy ; domácí násilí

Anotace:

V reprezentativním šetření českých mužů se zjistilo, že více než 5 % zažilo v posledních pěti letech nějaký druh fyzického útoku ze strany manželky či partnerky. Ačkoli tato čísla nejsou dramaticky vysoká, vypovídají přesvědčivým způsobem o existenci problému a svým způsobem legitimizují i vydání první systematické publikace na toto téma u nás. Psychické násilí navíc zasahuje ještě větší podíl mužů, jakkoli je těžké v této oblasti stanovit nějakou hranici normálu, zejména pokud jde o běžné partnerské hádky, o projevy žárlivosti nebo nadměrné kontroly.


7. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních : potřeby, hodnocení, kvalita života / Radka Bužgová -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2015 -- 168 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5402-4

Sign.: II 112787V1

nemocný ; rodina ; potřeba ; hodnocení ; paliativní péče ; ošetřovatelská péče ; zdravotnické zařízení ; kvalita života

Anotace:

Kniha přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu. Doporučuje individualizovanou péči o pacienty v závěru života, která respektuje jejich preference, hodnoty a potřeby, včetně péče o rodinné příslušníky.


8. Profesní poradenství : vybrané kapitoly / Dagmar Svobodová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2015 -- 160 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5092-7

Sign.: II 112784V1

profesní poradenství ; profese ; dovednost ; způsobilostní minimum ; diagnostika ; kontrola výkonu ; plánování ; poradce ; klient

Anotace:

Publikace zdůrazňuje, aby klienti upřesňovali cíle osobního a odborného rozvoje, včetně aktivního přístupu k budování jejich profesní kariéry. Obsahuje charakteristiku aktivit, které přispívají k vyjasňování profesních představ a očekávání klientů na trhu práce, a model tvorby profesního portfolia. Na základě vybraných příkladů jsou předkládány návrhy poradenských nástrojů k formování profesní kariéry.


9. Střet náboženství : dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století) / Jean-Paul Roux ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Čadský] -- Vyd. 1.

V Praze : Rybka, 2015 -- 346 s., [39] s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-87950-13-5

Sign.: II 112813V1

náboženství ; křesťanství ; islám ; náboženské vyznání ; konflikt ; válka ; dějiny ; století 7-21

Anotace:

Kniha Střet náboženství, která představuje ucelenou historii střetávání islámského a křesťanského světa, pokrývá téměř čtrnáct století a pojednává o událostech odehrávajících se na čtyřech kontinentech.

České vydání knihy je doplněno několika desítkami barevných a černobílých map.


10. Teorie a narace : k noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje / Jan Horský -- Vyd. 1.

Praha : Argo 2015 -- 274 s. -- cze

ISBN 978-80-257-1320-4

Sign.: II 112771V1

dějiny ; paměť ; historiografie ; kultura ; etika ; vyprávění ; narace ; kulturní dějiny

Anotace:

Kniha Teorie a narace navazuje na autorovu monografii Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Autor se zamýšlí nad literárností historického textu, zkoumá vztah mezi dějinami, pamětí a vyprávěním, kriticky glosuje teoretické přístupy, jež v dějepisectví posledních let dominují, a klade si otázky po smyslu historikovy práce.


11. Velké osobnosti české školy sociální politiky / Jan Kotous ... [et al.]

Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Eva Rozkotová, Beroun, 2014 -- 133 s. -- cze

ISBN 978-80-87975-21-3

Sign.: II 112772V1

sociální politika ; pedagogika ; osobnost ; biografie ; Česko ; století 19-20

Anotace:

Cílem této publikace je upozornit na existenci a na myšlenky představitelů české sociální politiky, promítnuté do konkrétních legislativních aktů, jimiž se naše země zařadila mezi sociálně vyspělé státy Evropy a které byly inspirací pro další státy.


12. Ženy na rozcestí : divadlo a ženy okolo něj 1939-1945 / Blanka Jedličková -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2015 -- 317 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2459-6

Sign.: II 112817V1

žena ; dějiny dvacátého století ; gender ; sociální postavení ; společnost ; kultura ; politika ; divadlo ; Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) ; 1939-1945

Anotace:

Jak žila společnost v době protektorátu, v letech 1939–1945? A především jaké bylo postavení ženy v této společnosti a jak jej nastolení totalitního režimu ovlivnilo?

Tyto otázky se autorka pokouší zodpovědět prostřednictvím životních příběhů sedmi žen: Milady Marešové, Anny Letenské, Gertrudy Šedové-Popperové, Niny Jirsíkové, Anny Sedláčkové, Marcelly Sedláčkové a Zdeny Kavkové-Innemannové. Každá z těchto hrdinek knihy byla určitým způsobem spjata s divadlem – jako výtvarnice, herečka, tanečnice… Rozdílné byly však jejich osudy ve vztahu k okupační moci: některé z těchto žen se staly oběťmi totalitního násilí, jiné přivedla souhra okolností až ke kolaboraci.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019