Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–12.30 a 13–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích

Výtvarná soutěž KAREL IV. očima dětí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 

příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

vyhlásila k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. výtvarnou soutěž

 

KAREL IV. očima dětí

 

  • Tato výtvarná soutěž byla určena účastníkům do 18 let.
  • Pro své práce mohli zvolit libovolnou výtvarnou techniku.
  • Výtvarné práce a výrobky bylo možno posílat nejpozději do 18. května 2016.


Cílem soutěže bylo přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život, proto se práce mohly zaměřit nejenom na portrét Karla IV., ale také výjevy z významných okamžiků jeho vlády či ze života jeho rodiny.

Výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí 2016, NPMK

Práce byly přijímány do 18. května 2016 včetně. Bylo možné je zaslat poštou či osobně donést do recepce muzea v otevírací době muzea. Recepce muzea má otevřeno denně mimo pondělí 10.00–12.30, 13.00–17.00.
Práce posoudí odborná porota, které bude předsedat Mgr. Eva Chrobáková.
Odděleně budou hodnoceny výtvarné práce (bez rozdílu užité techniky) a výtvarné výrobky (rovněž bez rozdílu užité techniky).


Zaslané práce a výrobky budou hodnoceny v těchto věkových kategoriích:
Kategorie 1 (do 6 let)
Kategorie 2 (6–10 let)
Kategorie 3 (10–14 let)
Kategorie 4 (15–18 let)


Porota si vyhrazuje právo udělit zvláštní cenu/ceny, případně neudělit žádnou cenu. 
Zaslané výtvarné práce a výrobky nebudou vráceny.


Fotografie z třídění výtvarných prací po uzávěrce soutěže ve čtvrtek 19. 5. 2016:

Soutěž Karel IV. očima dětí - třídění prací

Karel IV. očima dětí - sám Karel


O víkendu 21.-22. května 2016 proběhla první fáze práce hodnotící komise:

Karel IV. očima dětí - práce hodnotící komise

Karel IV. očima dětí - práce hodnotící komise

Karel IV. očima dětí - práce hodnotící komise


 

Veškeré informace poskytuje Mgr. Eva Kuncipálová, kuncipalova@npmk.cz.

Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční v muzeu ve čtvrtek 16. 6. 2016 za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.

Oceněné práce budou vystaveny v rámci výstavy „Karel IV. – Život Otce vlasti“.

 

Leták soutěže Karel IV. očima dětí (pdf)

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1,

www.npmk.cz, tel. 257 533 455, e-mail pedagog@npmk.cz

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016