Nová výchova a nová škola v nové Evropě

Mezinárodní konference

"Nová výchova a nová škola v nové Evropě" - rok 1918 a otázka reformy vzdělávání a výchovy v meziválečném období

pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Praha 20. - 21. září 2018

Mezinárodní konferenci pořádalo Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci a Pädagogische Hochschule Zürich ve spolupráci se Senátem ČR.
Události roku 1918 přinesly nejenom vznik nových národních států, ale také hledání školských modelů odpovídajících situaci po světovém konfliktu a zároveň zohledňující kontinuitu společenského vývoje v nově vzniklých státech. Právě diskuse o nových cílech výchovy a vzdělávání ve světě probuzeném z „válečného černého snu“ do světa „nového, demokratičtějšího, sociálně spravedlivějšího pořádku“, a to v situaci mnohonárodnostních, kulturně a nábožensky různorodých států, zaznamenala největší proměny. Reformní koncepty výchovy tak oscilovaly mezi krajně levicovými, sociálně demokratickými, konzervativně křesťanskými a konzervativně národními „projekty“ až po nacionalisticky uzavřené či spirituálně opodstatněné představy. 

Cílem konference, které se zúčastnili odborníci z 12 evropských zemí a Ázerbajdžánu, byla analýza koncepce reformy výchovy a společnosti, proměny pedagogické vědy a transfer vědeckých poznatků z oblasti pedagogiky mezi evropskými zeměmi a USA, role školy v sociální otázce, modernizace vyučovací procesu a rozvoj školské soustavy v nově vzniklých státech. 

Po konferenci „Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus. Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství“, kterou Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická univerzita v Liberci uspořádaly v roce 2014, byla tato konference v krátké době již druhá, která se věnovala velmi zajímavé problematice úsilí o reformu pedagogiky a školství v meziválečné Evropě, jež přináší mnohé inspirace i dnešním pedagogům.

V průběhu konference ocenila ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková medailí J. A. Komenského prof. Jürgena Oelkerse. Součástí doprovodného programu byl i koncert hudebního uskupení Hot Sisters, během nějž zazněla dobová meziválečná hudba.

Program ke stažení ve formátu PDF

Čí stránka: 
Datum zastarání: 
220 918
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019