Služby

Služby PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd. Informace o veškerých fondech a službách knihovny jsou poskytovány v půjčovně a studovnách (všeobecná studovna a studovna speciálních fondů).

Otevírací doba půjčovny a studoven:
pondělí - pátek  9:00 – 18:00 hod.

Pedagogická knihovna, interiér, Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1

Práva a povinnosti čtenářů jsou stanoveny v Knihovním řádu PK. Poplatky a ceny jsou uvedeny v Ceníku služeb PK.

Uživatelem knihovny je každý, kdo využívá jakékoli služby PK.

Registrovaným uživatelem knihovny je ten, kdo se zaregistroval a komu byl vystaven průkaz PK – viz Chci být uživatelem.

Služby poskytované pouze registrovaným uživatelům:

Ostatní služby:

informační služby
rešeršní služby
Ptejte se knihovny

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019