Pro badatele

Vážení badatelé,

Sbírka NPMK je přístupná studentům a široké badatelské veřejnosti v budově Pedagogického muzea ve Valdštejnské ulici 20, Praha 1, každý všední den od 8.30 do 15.30 hodin, pouze po předchozí domluvě.

Obracejte se, prosím, na správce jednotlivých podsbírek:

 

Historická podsbírka (správce Alena Matyášová, tel. 257 533 455, matyasova@npmk.cz)

  • didaktické školní obrazy

 

Knihy (správce Mgr. Magdaléna Šustová, tel. 257 531 645, sustova@npmk.cz)

  • učebnice, legislativa, osnovy, výroční zprávy škol, dějiny školství a pedagogiky

 

Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média (správce Ing. Svatava Cigánková, tel. 257 533 455, cigankova@npmk.cz)

  • fotodokumentace interiérů a exteriérů škol, vyučování a života na všech typech škol, portréty významných osobností české i světové pedagogiky od pol. 19. stol. do současnosti

 

Písemnosti a tisky (správce Mgr. Jana Bartošová, tel. 257 533 455, bartosova@npmk.cz)

  • písemné pozůstalosti pedagogů, vysvědčení, metodiky, dějiny školství

 

Školní pomůcky a inventář (správce PhDr. Jan Šimek, Ph. D., tel. 257 533 455, jan.simek@npmk.cz)

 

Mapy (správce PhDr. Jan Šimek, Ph. D., tel. 257 533 455, jan.simek@npmk.cz)

  • trojrozměrné školní pomůcky a inventář, závěsné i nezávěsné mapy

 

Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (PhDr. Lenka Lajsková, tel. 257 533 455, lajskova@npmk.cz)

  • životopisný materiál původců fondu, doklady k jejich náboženské, sociální, organizační a pedagogické aktivitě, korespondence, publikace
Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019