Novinky - PSYCHOLOGIE - červenec – srpen 2013

1. Tekutá láska : o křehkosti lidských pout / Zygmunt Bauman; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Gabajová] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2013 -- 155 s. -- čeština

ISBN 978-80-200-2270-7 (váz.)

Sign.: II 110925V1

interpersonální vztahy; postmodernismus; láska; postmoderní společnost; sociální izolace; sociální interakce

Anotace:

Hlavní postavou této knihy je člověk naší doby – člověk bez pout, bez pevných a trvalých vazeb, které by mu daly možnost přestat opakovaně usilovat o sebedefinování a sebeprosazení. Tento člověk, obyvatel tekuté moderní společnosti, navazuje vztahy takřka na potkání. Nikdo mu ale nedokáže zaručit, že tato pouta vydrží. Zvláštní křehkost lidských pout, pocit nejistoty, kterou tato nestálost vyvolává, a rozporuplná touha navazovat stále nové vztahy, ale raději nikterak pevné, jsou hlavními tématy této knihy.


2. V sevření touhy : sexuální tajemství v psychoterapii / Gale Holtz Golden; [z anglického originálu ... přeložil Oldřich Fafejta] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 318 s. -- čeština

ISBN 978-80262-0352-0 (brož.)

Sign.: II 110913V1

sexualita; sexuální chování; psychoterapie; terapie

Anotace:

Kniha nabízí čtenářům možnost zažít svět psychoterapeutické práce s klienty se závažným sexuálním jednáním. Autorka vychází ze současných vědeckých poznatků i z bohatého případového materiálu a naznačuje možnosti současného přístupu k tzv. závažným sexuálním jednáním a tajemstvím s tím spojeným. Objasňuje univerzální téma sexuální obsese a jeho dopad na oblasti vztahů, rodiny a společnosti.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018