Novinky - PEDAGOGIKA - září 2013

1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner; [překlad Irena Ellis] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 167 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0203-3 (brož.)

Sign.: III 37414V1

cizí jazyk; jazyková výuka; didaktická hra; aktivní metoda

Anotace:

S touto knihou si připravíte zábavnou hodinu v jakémkoli cizím jazyce. Kromě více než 100 aktivit a her obsahuje kniha také učební strategie pro lepší zapojení studentů do výuky a na podporu jejich komunikační kompetence. U každé aktivity najdete návod na použití a přípravu i seznam potřebného materiálu. Je určena všem učitelům jazyků, kteří chtějí zpříjemnit hodinu jak svým studentům, tak sobě.


2. Hry ve výuce angličtiny : jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky : A1-B2 / Klaudia Eibenová ... [et al.] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 182 s. -- čeština, angličtina

ISBN 978-80-266-0208-8 (brož.)

Sign.: II 111078V1

angličtina; cizí jazyk; jazyková výuka; didaktická hra; jazyková úroveň A1/2; jazyková úroveň B1/2

Anotace:

Zařazení jazykových her do výuky přispěje k praktickému ovládnutí jazyka. Publikace je určena učitelům francouzštiny na základních, středních i jazykových školách. Jazykové hry odstraňují potřebu překladu z mateřštiny do cizího jazyka a vytváří základy myšlení v cizím jazyce. Pomocí her lze při výuce procvičit slovní zásobu, upevnit znalosti z mluvnice, prohlubovat porozumění mluvenému slovu, rozvíjet schopnost samostatného hovoru.


3. Hry ve výuce francouzštiny : jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky : A1-B2 / Irena Eibenová, Klaudia Eibenová, Mojmír Vavrečka -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 164 s. -- čeština, francouzština

ISBN 978-80-266-0237-8 (brož.)

Sign.: II 111079V1

francouzština; cizí jazyk; jazyková výuka; didaktická hra; jazyková úroveň A1/2; jazyková úroveň B1/2

Anotace:

Zařazení jazykových her do výuky přispěje k praktickému ovládnutí jazyka. Publikace je určena učitelům francouzštiny na základních, středních i jazykových školách. Jazykové hry odstraňují potřebu překladu z mateřštiny do cizího jazyka a vytváří základy myšlení v cizím jazyce. Pomocí her lze při výuce procvičit slovní zásobu, upevnit znalosti z mluvnice, prohlubovat porozumění mluvenému slovu, rozvíjet schopnost samostatného hovoru.


4. Hry ve výuce ruštiny : jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky : A1-B2 / Klaudia Eibenová, Mojmír Vavrečka, Irena Eibenová -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 188 s. -- čeština, ruština

ISBN 978-80-266-0365-8 (brož.)

Sign.: II 111062V1

ruština; cizí jazyk; jazyková výuka; didaktická hra; jazyková úroveň A1/2; jazyková úroveň B1/2

Anotace:

Zařazení jazykových her do výuky přispěje k praktickému ovládnutí jazyka. Jazykové hry odstraňují potřebu překladu z mateřštiny do cizího jazyka a vytváří základy myšlení v cizím jazyce. Pomocí her lze při výuce procvičit slovní zásobu, upevnit znalosti z mluvnice, prohlubovat porozumění mluvenému slovu, rozvíjet schopnost samostatného hovoru.


5. Chci to vědět : objasnění každodenních dětských záhad / Karolin Küntzel; [překlad Kateřina Hošková] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 158 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0172-2 (brož.)

Sign.: III 37406V1

přírodní vědy; dějiny; umění; náboženství; filozofie; věk 8

Anotace:

Objeví zde informace například z těchto oborů: dějiny Evropy, umění, hudba, literatura, náboženství, filozofie, zeměpis, geologie, ekologie, biologie, chemie, fyzika, astronomie, matematika.


6. Moje peníze / Gerry Bailey, Felicia Law; [překlad Kateřina Janošková] -- 1. vyd.

V Brně : Edika, 2013 -- 256 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0195-1 (brož.)

Sign.: II 111066V1

Anotace:

Čtenář se dozví nejen o historii peněz a jejich úloze v současných ekonomikách, ale také najde návody a doporučení jak s penězi hospodařit.


7. Poznáváme peníze : rozvíjejte finanční gramotnost nejmenších dětí / Gerry Bailey; [překlad Kateřina Janošková] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2013 -- 191 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0153-1 (brož.)

Sign.: II 111068V1

finanční zdroje; peníze; finanční gramotnost

Anotace:

Text ilustruje populární formou i pomocí četných obrázků historii, smysl a postavení peněz v ekonomice.


8. Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk / Eva Machková (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 150 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0504-3 (brož.)

Sign.: II 111044V1

dramatická výchova; umělecká výchova; projektová metoda; starší školní věk; základní škola

Anotace

Publikace obsahuje výběr z dramatickovýchovných projektů určených dětem od 11 do 15 let, vhodných pro práci v základních školách i v literárně dramatických oborech základních uměleckých škol a střediscích volného času (DDM). Mohou být také inspirací pro práci center tvořivé dramatiky, která nabízejí projekty školám, nebo se stát součástí animační práce muzeí a galerií.


9. Předškolní pedagogika : učebnice pro střední a vyšší odborné školy / Jan Průcha, Soňa Koťátková -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 181 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0495-4 (brož.)

Sign.: II 111043V1

předškolní výchova; systém výchovy a vzdělávání; vývoj dítěte; didaktika; pedagogika; kurikulum; legislativa; mateřská škola

Anotace:

Kniha poskytuje základní úvod do studia předškolní pedagogiky jako hlavního studijního oboru na středních a vyšších odborných školách pedagogického směru. Přináší nejen teoretické poučení, ale i ukázky z praxe v mateřských školách. V kapitolách jsou připravena shrnutí a otázky z jednotlivých tematických oblastí. Učebnice je doplněna o zjištění z výzkumů objasňujících praxi a o definice hlavních termínů důležitých pro výkon profese učitele v mateřských školách.


10. S dětmi chytře a moudře : psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče / Pavel Říčan -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 174 s. -- čeština

Sign.: II 111045V1

výchova dítěte; rodinná výchova; prarodiče; vztah rodiče-dítě; pedagogická psychologie; interpersonální vztahy; vztah rodiče-škola; mediální výchova; pohlavní výchova; mravní výchova

Anotace:

Zkušený autor ve své nové knize čtenářům nabízí psychologicky „chytré“ výchovné techniky s konkrétními, dílčími cíli. Vedle nich a v jejich pozadí však čtenář najde to hlavní – podněty k moudrému, laskavému a smysluplnému spolubytí s dětmi. Takové soužití podle autorova názoru vede děti ke svobodnému, zodpovědnému a šťastnému životu.


11. Učitel a rodič : spolupráce, třídní schůzka, komunikace / Robert Čapek -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 184 s., [8] s. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-247-4640-1 (brož.)

Sign.: II 111107V1

škola; rodina; vztah rodiče-škola; komunikace; interpersonální vztahy; třídní schůzka; spolupráce

Anotace:

Publikace pojednává o tématu v pedagogické literatuře doposud opomíjeném: o spolupráci školy a rodičů. Je zaměřena především na učitele, který komunikuje s rodiči, vede třídní schůzky a nabízí rodičům další formy spolupráce (asistentské vyučování, návštěvu vyučování apod.). Autor se věnuje obvyklým druhům spolupráce (včetně domácích úkolů), ale i těm, jež nejsou v českém školním prostředí frekventované, což je například školní fundraising. Kromě reflexe současného stavu u nás nahlíží i do zahraničí. Kniha obsahuje případové studie, vlastní výzkum, analýzy praxe a další praktické a konkrétní informace.


12. Výchova prožitkem : tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy / Veronika Kirchnerová, Radka Rubešová; ilustrace Patricie Koubská -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 140 s., [3] s. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-262-0505-0 (brož.)

Sign.: II 111041V1

předškolní výchova; pedagogika zážitku; mateřská škola; artefiletika; tvořivost

Anotace:

Základní struktura knihy je inspirována ročním koloběhem. Každá kapitola má své nosné téma – projekt, který je nahlížen a zpracován z mnoha různých úhlů pohledu s důrazem na specifika předškolního vzdělávání.


13. Žáci potřebují přemýšlet : co pro to mohou udělat jejich učitelé / Lenka Krejčová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 174 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0496-1 (brož.)

Sign.: II 111042V1

myšlení; poznávací proces; učení; kognitivní psychologie; pedagogická psychologie; případová studie

Anotace:

Kniha vychází z teoretických přístupů pedagogické, kognitivní i obecné psychologie, které propojuje se současnou pedagogickou praxí. Poukazuje na to, jak teorie, kterou mnohdy pokládáme za suché a nezáživné, významně ovlivňují způsob praktické práce s dospívajícími. Text doplňují případové studie, konkrétní příklady z praxe i představení některých metod a přístupů, které se cíleně věnují rozvoji poznávání dětí a dospívajících a mohou představovat inspiraci pro jejich vychovatele.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019