Novinky - PEDAGOGIKA - říjen 2013

1. Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby : stati a rozšířené příspěvky z 29. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 12. a 13. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek s redakční radou -- Vyd. 1.

Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2012 -- 598 s. -- čeština, němčina, slovenština

ISBN 978-80-86852-49-2 (Archiv hl. m. Prahy

Sign.: II 111162V1

dějiny středověku; dějiny novověku; dětství; výchova dítěte; vzdělávání; město; historiografie

Anotace:

Stati a rozšířené příspěvky z 29. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 12. a 13. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze.


2. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula / Eva Šmelová, Alena Petrová, Eva Souralová a kolektiv -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2012 -- 312 s. -- čeština

ISBN 978-80-244-3345-5 (brož.)

Sign.: II 111146V1

předškolní výchova; předškolní dítě; přechod z mateřské na základní školu; mateřská škola; pedagogický výzkum; pedopsychologie; kurikulum; školní zralost; školní připravenost; 2009-2012

Anotace:

Monografie seznamuje čtenáře s výsledky mezinárodního výzkumu, který byl zaměřený na aktuální problematiku v oblasti připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky. Hlubší analýza se vztahuje zejména k populaci českých dětí, ale do výzkumu se zapojily i spolupracující zahraniční vysokoškolské instituce (Slovensko, Slovinsko, Polsko). Jedná se o státy, v nichž prochází předškolní vzdělávání taktéž reformou jako je tomu v ČR.


3. Rodiny s postiženými dětmi : tak trochu jiné rodiny? / Dana Štěrbová -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2013 -- 279 s. -- čeština

ISBN 978-80-244-3459-9 (váz.)

Sign.: II 111147V1

rodinná výchova; výchova dítěte; postižený; kombinovaná vada; vztah rodiče-dítě; hluchoslepé děti; sociální interakce

Anotace:

Monografie věnovaná rodinám dětí se zdravotním postižením mapuje problematiku rodin s vrozeným duálním smyslovým postižením (hluchoslepotou). Zachycuje proces tvorby jejich rodinné identity, emočních rodinných scénářů úzce spjatých s copingovými zdroji.


4. Sendvičová rodina : souběžná péče o malé děti a seniory / Kristine Bertini; [z anglického originálu ... přeložila Petra Diestlerová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2013 -- 211 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0478-7 (brož.)

Sign.: II 111181V1

rodina; péče o dítě; starší člověk; generační vztahy; interpersonální vztahy; případová studie

Anotace:

Kniha nabízí zkušenosti lidí, kteří zažili, co obnáší souběžná péče o malé děti a seniory. Kromě praktických rad, jak zvládnout každodenní rodinný provoz, přináší inspiraci, jak může „ten uprostřed“ pečovat sám o sebe, což je pro něj životně nutné. Knihu využijí především příslušníci „sendvičové generace“, tedy lidé, kteří souběžně pečují o děti a seniory ve své rodině.


5. Spánek, sen a dítě / Marie Thirionová, Marie-Josephe Challamelová; [přeložil Tomáš Havel] -- Vyd. 1.

Praha : Argo, 2013 -- 262 s. -- čeština

ISBN 978-80-257-0860-6 (brož.)

Sign.: II 111236V1

výchova dítěte; rodinná výchova; spánek; pediatrie

Anotace:

Autorky, obě pediatričky (jedna z nich je zároveň specialistka v oblasti spánku), v této vstřícné a pro mnohé uklidňující knize odpovídají na otázky, které rodiče nespavých dětí často kladou.


6. Školní vzdělávání v Ruské federaci / Věra Ježková ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2013 -- 230 s. -- čeština

ISBN 978-80-246-2206-4 (brož.)

Sign.: II 111158V1

vzdělávání; školská politika; systém výchovy a vzdělávání; kurikulum; hodnocení; reforma; Rusko

Anotace:

Analyticko-srovnávací studie je čtvrtou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Předchozí tři publikace jsou Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii a Školní vzdělávání ve Švédsku. Část studie, vypracovaná českými autorkami, zprostředkuje na školní vzdělávání pohled zvenku, který lze považovat za objektivní, neutrální, pouze minimálně ovlivněný přímými zkušenostmi.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019