V minulosti proběhlo

EUROPÄISCHER HUMANIST PŘEMYSL PITTER

Výstava

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze ve spolupráci s Institutum Bohemicum, Kultur-und Bildungswerk der Ackermann-Gemeinde pořádalo mimořádnou výstavu o životě a díle muže tolerance a humanity, pedagoga, křesťanského myslitele, pacifisty a demokrata.

Pro veřejnost byla výstava otevřena v budově  Českého centra, Prinzregentenstr. 7, Mnichov  od 13.10. do 25.11. 2011

doprovodný program 3.11. 2011 v 19.00:

přednáška Pavla Kohna s besedou a čtením z knihy "Dětské osudy z doby poválečné"

 


EUROPÄISCHER HUMANIST PŘEMYSL PITTER

Výstava

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze ve spolupráci s Institutum Bohemicum, Kultur-und Bildungswerk der Ackermann-Gemeinde pořádalo mimořádnou výstavu o životě a díle muže tolerance a humanity, pedagoga, křesťanského myslitele, pacifisty a demokrata.

Pro veřejnost byla výstava otevřena v budově  Kolpingakademie, Kolpinggasse 23 – 27, Norimberk  od 4. do 15. července 2011

 


Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 - 1976)

Výstava

V Pedagogickém muzeu J. A. Komenského byla od 25. března do 11. července 2010 veřejnosti přístupna  výstava "Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 - 1976)".

plakát


Slavnostní udělení pamětních medailí Přemysla Pittra „židovským dětem Přemysla Pittra“ v Izraeli

Proběhlo 27. 4. 2011 na Zastupitelském úřadě ČR v Tel Avivu. Vyznamenaní převzali medaile z rukou PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze a výkonné ředitelky Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové, a Mgr. J. D. Beneše, člena Správní rady Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové. Slavnostního aktu se zúčastnil i J. E. Tomáš Pojar, velvyslanec České republiky ve Státě Izrael.

Informace na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/pro-novinare/udeleni-pametnich-medaili-premysla-pittra-zidovskym-detem

Záběry ze slavnostního udělení medailí v Tel Avivu i s rozhovory s některými z vyznamenaných, a také medailon R. a P. Kohnových najdete v pořadu České televize Barvy života: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095889602-barvy-zivota/211562221200016/titulky/#t=8m32s


Mezinárodní konference „Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 – 1976)“

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, rezortní muzeum MŠMT, nabídlo možnost, jak zajímavě prohloubit a obohatit výuku dějin 20.století a dalších společenskovědních předmětů. Ve spolupráci s Nadačním fondem P. Pittra a O. Fierzové a s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., připravilo mezinárodní konferenci  Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 - 1976) . Konference se uskutečnila  ve čtvrtek 10. června 2010 ve Společenském sále v 2. patře budovy muzea a byla věnována osobnosti, dílu a odkazu Přemysla Pittra v kontextu dramatické doby, v níž žil. Tento významný humanista, pedagog, hlasatel křesťanství a demokrat si zaslouží, aby byl veřejnosti připomínán, neboť jeho myšlenky a názory jsou i dnes stále aktuální. Ne nadarmo se P. Pittrovi říká "český Albert Schweitzer".

Kohnspolečenský sál

Čí stránka: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018