Vzdělávací programy

Vážení návštěvníci,

nabízíme vám vzdělávací programy, které nejen zpestří návštěvu muzea a knihovny, ale zároveň poskytnou hlubší informace o historii a vývoji vzdělávání a vzdělanosti na našem území. Pořady jsou připraveny jako pomůcka pro prohloubení výuky ve společenskovědních předmětech.

V rámci vzdělávacích pořadů vždy počítáme s přímou pedagogickou činností učitele. (Právní výklad MŠMT reakcí na legislativní změny k 1. září 2012 týkající se event. krácení platu učitele)